กลุ่มลูกค้า สำนักงานเขต/กรม/กอง/กระทรวง/วัด

กลุ่มลูกค้าหลอดไฟ LED สำนักงานเขต/กรม/กอง/กระทรวง/วัด
กลุ่มลูกค้า
  • สถานที่ราชการหลายๆแห่ง ต้องเปิดไฟส่องสว่างทั่วทั้งสำนักงาน และพื้นที่โดยรอบ จึงทำให้ในแต่ละเดือนมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ไม่ต่ำกว่าหลายพันบาท หรือ หากเป็นสำนักงานใหญ่ๆ ค่าไฟอาจตกเดือนละกว่าหมื่นบาทเลยทีเดียว จะดีกว่าไหม หากสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ การเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ธรรมดามาเป็นหลอดไฟ LED ของแบรนด์ INFINITE LED นั้นเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประหยัดพลังงาน คุณภาพ การบริการหลังการขาย
  • อีกทั้งหลอดไฟ INFINITE LED ยังประหยัดกว่าหลอดทั่วๆไป เพราะกินไฟเพียงแค่ 16w จาก 36w + บัลลาตส์และสตาร์เตอร์ 10 วัตต์ = 46 W ซึ่งสามารถทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้ารายเดือนได้อย่างมาก คืนทุนไวแค่ 5 เดือน(ขึ้นกับการใช้งาน) ส่วนต่างคือกำไรที่ได้จากการประหยัด ได้รับการพิสูจน์มาแล้ว ตัวอย่าง มีองค์กรหนึ่งใช้หลอดไฟประมาณ 2,000 หลอด ค่าไฟลดไปกว่า 50,000 บาทต่อเดือนเลยทีเดียว
  • จากประสบการณ์ที่ผ่านมา บริษัทฯที่เป็นผู้รับจ้างจากหน่วยงาน”จำเป็น”ต้องมีความรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานเพราะงบราชการ หรืองบอุดหนุนพิเศษ มีลักษณะที่พิเศษและซับซ้อนในกระบวนการกว่างบทั่วไปตามงบประมาณเป็นอย่างมาก
  • การเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED นับว่ามีความคุ้มค่า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับมนุษย์ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และไม่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก ช่วยลดภาวะโลกร้อน ช่วยลดอุณหภูมิในห้องได้เนื่องจากหลอดไฟไม่มีความร้อน จึงไม่ทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักอีกด้วย
  • หลอดไฟของเรา INFINITE LED นั้นยิ่งมีประสิทธิภาพที่สูงมากโดยการใช้พลังงานไฟฟ้าที่น้อยกว่า (กินไฟน้อยแต่สว่างมาก) ทำให้ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน

Our services

เวลาทำงาน Working time

เรายินดีให้คำปรึกษาฟรี 6 วัน / สัปดาห์

  • Mon–Fri: 08:30–17:30
  • Sat: 08:30–17:30
  • Sun: Closed

ติดต่อเรา CONTACT

TEL : 062-445-5195

LINE : KCKAVIN

MAIL : infinite@ledinfinite.com