อบจ. / อบต. / เทศบาล/อำเภอ /หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น / จังหวัด

กลุ่มลูกค้าที่เปลี่ยนมาใช้หลอด LED INFINITEอบจ. / อบต. / เทศบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลุ่มลูกค้า
  • อบจ. อบต. หรือ เทศบาล เป็นหน่วยงานที่จะต้องมีประชาชนมาติดต่อราชการจำนวนมาก และต้องใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะการเปิดหลอดไฟมากกว่าวันละ 8 ชั่วโมง นั่นแสดงว่าเจ้าหน้าที่จะต้องอยู่กับแสงไฟตลอดเวลา และหากหน่วยงานใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเดิมก็จะต้องสัมผัสกับรังสี UV ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกาย แสงไฟที่ไม่เหมาะสมยังทำให้สายตาเสื่อมลงอีกด้วย นอกจากการเสี่ยงอันตรายของข้าราชการและบุคลากรแล้ว อบจ. อบต. หรือ เทศบาล ยังจะต้องแบกภาระค่าไฟฟ้าที่แพงมากอีกด้วย
  • ความแน่นอนและความคงทนของหลอดไฟและโคมไฟ LED นั้นมีส่วนสำคัญในการเลือกใช้เพราะ หน่วยงาน อบจ. / อบต. / เทศบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความจำเป็นที่ต้องกำหนดคุณสมบัติ (specification) ของผลิตภัณฑ์ที่สูง และใช้งานได้เป็นอย่างดีเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่
  • แสงสว่างของไฟถนนในพื้นที่รับผิดชอบนั้นส่วนใหญ่มีพื้นที่กว้างและยาว ทำให้ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าสูงมากในแต่ละคืนที่เปิดการใช้งาน แต่เป็นความจำเป็นเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ดังนั้น INFINITE LED เราจึงได้ค้นคว้าและวิจัยทำโคมไฟถนนประหยัดไฟ แต่สว่างมากทำให้ใช้กำลังไฟฟ้าน้อยแต่ได้ความสว่างที่มากขึ้น เพื่อช่วยประหยัดไฟในระยะยาว
  • การใช้โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ (Solar Streetlight) นั้นมีความเหมาะสมกับพื้นที่เป็นอย่างมาก เพราะเป็นการให้แสงสว่างที่ไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้า โดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เก็บไว้ที่แบตเตอรี่เพื่อให้แสงสว่าง ทาง INFINITE LED จึงได้พัฒนาโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ที่ใช้แบตเตอรี่ที่ดีที่สุด lithium iron phosphate battery (LiFePO 4 battery) ซึ่งมีราคาสูงแต่การใช้งานที่ยาวกว่า และทนทานกว่ามาใช้ในชุด INFINITE LED URBANBRIGHT ของเรา โดยสามารถให้แสงสว่างตลอดคืนได้อย่างยาวนาน และบำรุงรักษาง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย

Our services

เวลาทำงาน Working time

เรายินดีให้คำปรึกษาฟรี 6 วัน / สัปดาห์

  • Mon–Fri: 08:30–17:30
  • Sat: 08:30–17:30
  • Sun: Closed

ติดต่อเรา CONTACT

TEL : 062-445-5195

LINE : KCKAVIN

MAIL : infinite@ledinfinite.com

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ LED INFINTE SOLAR STREET LIGHT รุ่น URBANBRIGHT (PROFERSSIONAL)
โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ LED INFINTE SOLAR STREET LIGHT รุ่น URBANBRIGHT
โคมไฟถนน LED Street Light LED INFINITE LED