แสงไม่พอ เกิดอุบัติเหตุ ความปลอดภัยบนท้องถนน

เที่ยวสงกรานต์อย่างปลอดภัยต้องใส่ใจแสงสว่างบนท้องถนน ความปลอดภัยบนท้องถนน

ความปลอดภัยบนท้องถนนประเด็นสำคัญที่องค์การสหประชาชาติ (UN) และองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้ความสำคัญ ถือเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และเป้าหมายการลดอุบัติเหตุทางถนนและผู้บาดเจ็บลง ร้อยละ 50 ภายในปี 2030 กล่าวโดย นายแพทย์ จอส ฟอนเดลาร์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย

ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน (Thai RSC) รายงานว่าสถิติผู้เสียชีวิตสะสม ปี 2567 (1 มกราคม – 12 เมษายน 2567) มีจำนวนสูงกว่า 4,300 ราย มีผู้บาดเจ็บมากกว่า 246,000 คน โดยเพศชายประสบอุบัติเหตุจนถึงแก่ชีวิตคิดเป็น ร้อยละ 76.5 เพศหญิง ร้อยละ 23.5 ซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นกับกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 36-60 ปี คิดเป็น ร้อยละ 36.83 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 25-35 ปี ร้อยละ 23.48

อย่างไรก็ตามสาเหตุของอุบัติเหตุทางถนน เกิดจากปัจจัยหลายประการ อาทิ เมาแล้วขับ ใช้โทรศัพท์ขณะขับยานพาหนะ ยานพาหนะเกิดความขัดข้อง ขับเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด เส้นทางชำรุดเสียหาย ฝนตกหนัก หรือแม้แต่แสงสว่างบนเส้นทางจราจรไม่เพียงหรือชำรุด ทั้งนี้ อุบัติเหตุร้ายแรงมักเกิดขึ้นในเวลากลางคืนมากกว่ากลางวันถึง 3 เท่า ดังนั้น การตระหนักถึงความสำคัญของการติดตั้งไฟถนนจึงเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ควรให้ความสนใจอย่างยิ่ง เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนจากต้นเหตุที่ถูกต้อง

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ส่องสว่างบนถนนนั้นมีหลายชนิดหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความต้องการและความเหมาะสมของพื้นที่ติดตั้งแต่ทว่าสิ่งหนึ่งที่จำเป็นและต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกเพื่อให้การติดตั้งโคมไฟถนนนั้นเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถลดอุบัติเหตุได้ดีที่สุดคือการเลือกใช้โคมไฟถนนที่มีประสิทธิภาพการส่องสว่างสูงได้รับการรับรองจากหน่วยงานทางการที่มีมาตรฐานได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากผู้คนโดยทั่วไป

INFINITE LED เรามุ่งมั่น และทุ่มเท ในการพัฒนาประสิทธิภาพของโคมไฟถนนทุกชนิดทุกรุ่นให้มีคุณสมบัติการส่องสว่างที่ใช้งานได้จริง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้รถใช้ถนน ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งยังออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่ทนทาน ประหยัดพลังงานสูง และที่สำคัญ คือ ความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการรับประกันสินค้าและบริการหลังการขายที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมอบให้มามากกว่า 10 ปี

INFINITE LED #แสงสว่างแห่งความไว้วางใจ

 

Scroll to Top