โคมตะแกรง โคมไฟโรงงาน โคมหลอดled โคมติดลอย โคมนีออน โคมฝังฝ้า โคมลอย หลอด led โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ - INFRC-136-15120

INFRC-136-15120

โคมตะแกรงถี่ฝังฝ้า

อลูมิเนียมนอก 1x36W ขนาด 15x120 cm. 

รายละเอียด

 • โคมตะแกรงถี่ฝังฝ้า อลูมิเนียมนอก 1x36W  (ใช้หลอด LED T8 18W 1หลอด)
 • โคมตะแกรงฝังฝ้าใช้กับหลอดไฟ LED T8
 • ขนาดหลอดไฟที่ใช้ 18 วัตต์ LED
 • ขั้วรับหลอดขาบิดล็อกใช้งานง่าย

โคมตะแกรง โคมไฟโรงงาน โคมหลอดled โคมติดลอย โคมนีออน โคมฝังฝ้า โคมลอย หลอด led โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ -INFSM-136-15120

INFSM-136-15120

โคมตะแกรงถี่ติดลอย

อลูมิเนียมนอก 1x36W ขนาด 15x120 cm. 

รายละเอียด

 • ขั้วรับหลอดขาบิดล๊อก
 • เหล็กขึ้นรูปเคลือบฟอสเฟต พ่นสีEpoxy เหล็กหนา 0.6mm
 • ดัชนีการสะท้อนแสง 87%
 • ขั้วรับหลอดแบบ G13 ผลิดจากโพลีคาร์บอเนต

โคมตะแกรง โคมไฟโรงงาน โคมหลอดled โคมติดลอย โคมนีออน โคมฝังฝ้า โคมลอย หลอด led โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ -INFRC-136-30120

INFRC-136-30120

โคมติดลอยตะแกรงฝังฝ้า

อลูมิเนียมนอก 1x36W ขนาด 30x120 cm. 

รายละเอียด

 • โคมตะแกรงถี่ฝังฝ้า อลูมิเนียมนอก 1x36W  (ใช้หลอด LED T8 18W 1หลอด)
 • โคมตะแกรงฝังฝ้าใช้กับหลอดไฟ LED T8
 • ขนาดหลอดไฟที่ใช้ 18 วัตต์ LED
 • ขั้วรับหลอดขาบิดล็อกใช้งานง่าย

โคมตะแกรง โคมไฟโรงงาน โคมหลอดled โคมติดลอย โคมนีออน โคมฝังฝ้า โคมลอย หลอด led โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ -INFSM-136-15120

INFRC-236-30120

โคมตะแกรงถี่ติดลอย

อลูมิเนียมนอก 2x36W ขนาด 30x120 cm. 

รายละเอียด

 • ขั้วรับหลอดขาบิดล๊อก
 • เหล็กขึ้นรูปเคลือบฟอสเฟต พ่นสีEpoxy เหล็กหนา 0.6mm
 • ดัชนีการสะท้อนแสง 87%
 • ขั้วรับหลอดแบบ G13 ผลิดจากโพลีคาร์บอเนต

โคมตะแกรง โคมไฟโรงงาน โคมหลอดled โคมติดลอย โคมนีออน โคมฝังฝ้า โคมลอย หลอด led โคมไฟฟลูออเรสเซนต์-INFSM-236-30120(NEW)

INFSM-236-30120

โคมตะแกรงถี่ฝังฝ้า

อลูมิเนียมนอก 2x36W ขนาด 30x120 cm. 

รายละเอียด

 • โคมตะแกรงถี่ฝังฝ้า อลูมิเนียมนอก 2x36W  (ใช้หลอด LED T8 18W 1หลอด)
 • โคมตะแกรงฝังฝ้าใช้กับหลอดไฟ LED T8
 • ขนาดหลอดไฟที่ใช้ 18 วัตต์ LED
 • ขั้วรับหลอดขาบิดล็อกใช้งานง่าย

โคมตะแกรง โคมไฟโรงงาน โคมหลอดled โคมติดลอย โคมนีออน โคมฝังฝ้า โคมลอย หลอด led โคมไฟฟลูออเรสเซนต์-INFSM-236-60120

INFRC-236-60120

โคมตะแกรงถี่ฝังฝ้า

อลูมิเนียมนอก 2x36W ขนาด 60x120 cm. 

รายละเอียด

 • โคมตะแกรงถี่ฝังฝ้า อลูมิเนียมนอก 2x36W  (ใช้หลอด LED T8 18W 1หลอด)
 • โคมตะแกรงฝังฝ้าใช้กับหลอดไฟ LED T8
 • ขนาดหลอดไฟที่ใช้ 18 วัตต์ LED
 • ขั้วรับหลอดขาบิดล็อกใช้งานง่าย

โคมตะแกรง โคมไฟโรงงาน โคมหลอดled โคมติดลอย โคมนีออน โคมฝังฝ้า โคมลอย หลอด led โคมไฟฟลูออเรสเซนต์-INFSM-236-60120

INFSM-236-60120

โคมตะแกรงถี่ติดลอย

อลูมิเนียมนอก 2x36W ขนาด 60x120 cm. 

รายละเอียด

 • ขั้วรับหลอดขาบิดล๊อก
 • เหล็กขึ้นรูปเคลือบฟอสเฟต พ่นสีEpoxy เหล็กหนา 0.6mm
 • ดัชนีการสะท้อนแสง 87%
 • ขั้วรับหลอดแบบ G13 ผลิดจากโพลีคาร์บอเนต

โคมตะแกรง โคมไฟโรงงาน โคมหลอดled โคมติดลอย โคมนีออน โคมฝังฝ้า โคมลอย หลอด led โคมไฟฟลูออเรสเซนต์-INFRC-336-60120

INFRC-336-60120

โคมตะแกรงถี่ฝังฝ้า

อลูมิเนียมนอก 3x36W ขนาด 60x120 cm. 

รายละเอียด

 • โคมตะแกรงถี่ฝังฝ้า อลูมิเนียมนอก 3x36W  (ใช้หลอด LED T8 18W 1หลอด)
 • โคมตะแกรงฝังฝ้าใช้กับหลอดไฟ LED T8
 • ขนาดหลอดไฟที่ใช้ 18 วัตต์ LED
 • ขั้วรับหลอดขาบิดล็อกใช้งานง่าย

โคมตะแกรง โคมไฟโรงงาน โคมหลอดled โคมติดลอย โคมนีออน โคมฝังฝ้า โคมลอย หลอด led

INFU-SHAPE-118

โคมตัวยูพลาสติก

อลูมิเนียมนอก 1x18W ขนาด 60 cm.

รายละเอียด

 • โคมตัวยูหน้าพลาสติก หลอดT8 1x18W (60cm.)
 • แผ่นพลาสติกปิดหน้าโคมให้เลือก 2 แบบ แบบเม็ดพริสเมติก Prismatic , แบบผิวขาวนม Opal
 • เหมาะสำหรับใช้ใน อาคารพานิชย์ , ห้างสรรพสินค้า

โคมตะแกรง โคมไฟโรงงาน โคมหลอดled โคมติดลอย โคมนีออน โคมฝังฝ้า โคมลอย หลอด led

INFU-SHAPE-218

โคมตัวยูพลาสติก

อลูมิเนียมนอก 2x18W ขนาด 60 cm.

รายละเอียด

 • โคมตัวยูหน้าพลาสติก หลอดT8 2x18W (60cm.)
 • แผ่นพลาสติกปิดหน้าโคมให้เลือก 3 แบบ แบบพีระมิด Prismatic , แบบผิวขาวนม Opal, แบบใส Clear
 • เหมาะสำหรับใช้ใน อาคารพานิชย์ , ห้างสรรพสินค้า

โคมตะแกรง โคมไฟโรงงาน โคมหลอดled โคมติดลอย โคมนีออน โคมฝังฝ้า โคมลอย หลอด led โคมไฟฟลูออเรสเซนต์-INFU-SHAPE-136

INFU-SHAPE-136

โคมตัวยูพลาสติก

อลูมิเนียมนอก 1x36W ขนาด 120 cm.

รายละเอียด

 • โคมตัวยูหน้าพลาสติก หลอดT8 1x36W (120cm.)
 • แผ่นพลาสติกปิดหน้าโคมให้เลือก 2 แบบ แบบเม็ดพริสเมติก Prismatic , แบบผิวขาวนม Opal
 • เหมาะสำหรับใช้ใน อาคารพานิชย์ , ห้างสรรพสินค้า

โคมตะแกรง โคมไฟโรงงาน โคมหลอดled โคมติดลอย โคมนีออน โคมฝังฝ้า โคมลอย หลอด led โคมไฟฟลูออเรสเซนต์-INFU-SHAPE-236

INFU-SHAPE-236

โคมตัวยูพลาสติก

อลูมิเนียมนอก 2x36W ขนาด 120 cm.

รายละเอียด

 • โคมตัวยูหน้าพลาสติก หลอดT8 2x36W (120cm.)
 • แผ่นพลาสติกปิดหน้าโคมให้เลือก 3 แบบ แบบพีระมิด Prismatic , แบบผิวขาวนม Opal, แบบใส Clear
 • เหมาะสำหรับใช้ใน อาคารพานิชย์ , ห้างสรรพสินค้า

โคมตะแกรง โคมไฟโรงงาน โคมหลอดled โคมติดลอย โคมนีออน โคมฝังฝ้า โคมลอย หลอด led โคมไฟฟลูออเรสเซนต์

INFLN-T8-L600

โคมตัวยูพลาสติก

อลูมิเนียมนอก 1x18W ขนาด 60 cm.

รายละเอียด

 • โคมตัวยูหน้าพลาสติก หลอดT8 1x18W (60cm.)
 • แผ่นพลาสติกปิดหน้าโคมให้เลือก 2 แบบ แบบเม็ดพริสเมติก Prismatic , แบบผิวขาวนม Opal

โคมตะแกรง โคมไฟโรงงาน โคมหลอดled โคมติดลอย โคมนีออน โคมฝังฝ้า โคมลอย หลอด led โคมไฟฟลูออเรสเซนต์

INFLN-T8-L1200

โคมตัวยูพลาสติก

อลูมิเนียมนอก 1x18W ขนาด 120 cm.

รายละเอียด

 • โคมตัวยูหน้าพลาสติก หลอดT8 1x18W (120cm.)
 • แผ่นพลาสติกปิดหน้าโคมให้เลือก 2 แบบ แบบเม็ดพริสเมติก Prismatic , แบบผิวขาวนม Opal

โคมตะแกรง โคมไฟโรงงาน โคมหลอดled โคมติดลอย โคมนีออน โคมฝังฝ้า โคมลอย หลอด led โคมไฟฟลูออเรสเซนต์-INFWT-001

INFWT-001

โคมกันน้ำกันฝุ่น

1x36W

ขนาด 120 cm.

รายละเอียด

 • ขนาด 10x12.7x10 cm.
 • โคมกันน้ำกันฝุ่น IP65
 • โคมกันน้ำกันฝุ่น (WATERPROOF)
 • คลิปล็อคเป็นแบบ Stainless Steel ฝั่งละ 4 ตัว

โคมตะแกรง โคมไฟโรงงาน โคมหลอดled โคมติดลอย โคมนีออน โคมฝังฝ้า โคมลอย หลอด led โคมไฟฟลูออเรสเซนต์-INFWP-2T8-036

INFWP-2T8-036

โคมกันน้ำกันฝุ่น

2x36W

ขนาด 120 cm.

รายละเอียด

 • ขนาด 10x12.7x10 cm.
 • โคมกันน้ำกันฝุ่น IP65
 • โคมกันน้ำกันฝุ่น (WATERPROOF)
 • คลิปล็อคเป็นแบบ Stainless Steel ฝั่งละ 4 ตัว

โคมตะแกรง โคมไฟโรงงาน โคมหลอดled โคมติดลอย โคมนีออน โคมฝังฝ้า โคมลอย หลอด led โคมไฟฟลูออเรสเซนต์-INFDL-E27-4INCH

INFDL-E27-4INCH

โคมดาวน์ไลท์ฝังฝ้า สามขา 4 นิ้ว

ขนาด 14x16.5 cm.

รายละเอียด

 • ใช้ขั้วหลอดแบบ E27
 • ขอบขาว
 • ขนาด 14x16.6 cm.

โคมอกไก่ INFCK-118

INFCK-118

โคมอกไก่

1x18W(60cm)

รายละเอียด

 • โคมโรงงาน โคมอกไก่ ติดลอย
 • ขนาด 1x18W(60cm), 2x18W(60cm), 1x36W(120cm), 2x36W(120cm)
 • เหมาะสำหรับใช้ใน ห้องเก็บของ โรงจอดรถ
  ใช้ได้ทั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 และ หลอดนีออนLED T8

INFBD-118

โคมโรงงานปีกพับสะท้อนเงา 1x18W(60cm)

รายละเอียด

 • โคมโรงงานปีกพับสะท้อนเงา
 • ขนาด 1x18W(60cm), 2x18W(60cm), 1x36W(120cm), 2x36W(120cm)
 • เหมาะสำหรับใช้ใน ห้องเก็บของ โรงจอดรถ
  ใช้ได้ทั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 และ หลอดนีออนLED T8

โคมกล่องเหล็กตะแกรงลวดกั้นหลอด INFWG-218

INFWG-136

โคมกล่องเหล็กตะแกรงลวดกั้นหลอด 1x36W(120cm)

รายละเอียด

 • โคมกล่องเหล็กตะแกรงลวดกั้นหลอด
 • ขนาด 2x18W(60cm), 1x36W, 2x36W
 • เหมาะสำหรับใช้ใน ห้องเก็บของ โรงจอดรถ
  ใช้ได้ทั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 และ หลอดนีออนLED T8

INFSC-218

โคมสกาล่า

2x18W(60cm)

รายละเอียด

 • โคมสกาล่า
 • ขนาด 2x18W, 2x36W
 • เหมาะสำหรับใช้ใน ห้องเก็บของ โรงจอดรถ
  ใช้ได้ทั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 และ หลอดนีออนLED T8

 • ขั้วรับหลอดมี มอก.
 • ม.อ.ก. 344-2549 : มาตรฐานผลิตภัณฑ์ขั้วรับหลอด
 • ม.อ.ก. 903-2532 : มาตรฐานโคมไฟติดตั้งประจำที่ (ติดลอย)
 • ม.อ.ก. 1955-2551 : มาตรฐานขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ

หลอดไฟ LED | โคมไฟ LED อื่นๆที่น่าสนใจ (Related Products)