ทำไมถึงควรใช้หลอดไฟ แอลอีดี INFINITE

หน่วยงานภาคเอกชนและธุรกิจ

 1. 10+ ปีของความเชื่อมั่น (10+ years)
 2. ผู้เชี่ยวชาญ LED ตัวจริง (Professional)
 3. LAB ของรัฐยืนยันจริงในคุณสมบัติระดับสูง (Advanced test reports)
 4. บริษัทชั้นนำให้ความไว้วางใจอย่างมากมาย (Leading companies trusted)
 5. หน่วยงานภาครัฐยืนยันในคุณภาพและคุณสมบัติ (Governments confirmed)
 6. เราขายความสบายใจในความเชื่อมั่น (Trusts we share)
 7. หลอดไฟเราประหยัดกว่า เพราะใช้เพียง 16w จากปกติ 18w หลอด T8, T5
 8. หลอดไฟและโคมไฟ เราประสิทธิภาพแสงสว่างสูง (Lumen Efficiency) ทำให้กินไฟน้อย แต่ได้ความสว่างสูง เช่น หลอด 14w 2100lm หรือหลอดไฟ 18w 3000lm เป็นต้น
 9. หลอดไฟเรามีมาตรฐาน เบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตรับรองคุณภาพการประหยัดไฟฟ้า
 10. หลอดไฟเรามีมาตรฐาน ความปลอดภัย จากตัว Driver, วัสดุที่ใช้, Chip LED, ส่วนประกอบอื่นๆ โดยได้รับการรับรองจากสถาบันไฟฟ้าและอิเลคโทรนิค
 11. หลอดไฟเราปลอดภัยต่อสายตา โดยผ่านมาตรฐานแสงสีฟ้าที่อันตรายต่อสายตา Blue light hazard ขั้นต่ำสุด
 12. การกระพริบของหลอดไฟต่ำมาก (Flickering) น้อยกว่า 3%
 13. เราใช้ Polycarbonate ระดับ UL-V0 ระดับมาตรฐานโลก ที่ปลอดภัยและไม่ลามไฟ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
 14. เรามีการกันไฟกระชากถึง 2000v เพื่อการใช้งานที่ทนทาน
 15. เราดูแลหน่วยงานอย่างเป็นเพื่อน เข้าใจและพร้อมช่วยเหลือ
 16. เรายึดมั่นในคำมั่นสัญญาและการบริการที่ดี
 17. เราเน้นการสร้างความสัมพันธ์ (relationship) และความเชื่อใจ (TRUST) อย่างยั่งยืน
 18. ลูกค้าของเรามีประทับใจในการทำงานร่วมกับบริษัทฯ

หน่วยงานภาครัฐและงานราชการ

 1. 10+ ปีของความเชื่อมั่น (10+ years)
 2. ผู้เชี่ยวชาญ LED ตัวจริง (Professional)
 3. LAB ของรัฐยืนยันจริงในคุณสมบัติระดับสูง (Advanced test reports)
 4. บริษัทชั้นนำให้ความไว้วางใจอย่างมากมาย (Leading companies trusted)
 5. หน่วยงานภาครัฐยืนยันในคุณภาพและคุณสมบัติ (Governments confirmed)
 6. เราขายความสบายใจในความเชื่อมั่น (Trusts we share)
 7. หลอดไฟเราประหยัดกว่า เพราะใช้เพียง 16w จากปกติ 18w
 8. หลอดไฟเรามีมาตรฐาน เบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตรับรอง
 9. หลอดไฟเรามีมาตรฐาน ความปลอดภัย จากตัว Driver, วัสดุที่ใช้, Chip LED, ส่วนประกอบอื่นๆ โดยได้รับการรับรองจากสถาบันไฟฟ้าและอิเลคโทรนิค
 10. หลอดไฟเราปลอดภัยต่อสายตา โดยผ่านมาตรฐานแสงสีฟ้าที่อันตรายต่อสายตา Blue light hazard ขั้นต่ำสุด
 11. เรามีการกันไฟกระชากถึง 2000v เพื่อการใช้งานที่ทนทาน
 12. เราดูแลหน่วยงานอย่างเป็นเพื่อน เข้าใจและพร้อมช่วยเหลือ
 13. เรายึดมั่นในคำมั่นสัญญาและการบริการที่ดี
 14. เราเน้นการสร้างความสัมพันธ์ (relationship) และความเชื่อใจ (TRUST) อย่างยั่งยืน
 15. การเบิกเงินล่าช้า เรา“พร้อมรอเป็นเพื่อน” ไม่มีการทวงหรือฟ้องร้องเรียกเงิน เพราะเราเข้าใจ
 16. การทำรายงานเราพร้อมช่วยเหลือ ในการทำเพื่อให้จบโครงการตามเป้าหมาย
 17. รามีประสบการณ์และผลงานของงาน กระทรวงพลังงาน และราชการที่ชัดเจน
 18. ลูกค้าของเรามีประทับใจในการทำงานร่วมกับบริษัทฯ

ผลการทดสอบขั้นสูงยืนยันคุณภาพจากห้องทดสอบ (Advanced Lab Test Reports)

 1. IEC 61547 Edition 2.0.2009 | ความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC)
 2. IEC 61000-3-2.2014
 3. 3.IEC 61000-3-3.2013
 4. IEC 61000-4-5 Surge protection วงจรกันไฟกระชาก
 5. มอก.236-2548
 6. IEN 55015.2013
 7. IEC 60529.2001
 8. IEC 62471.2006 | Bluelight Hazard อันตรายจากแสงสีฟ้า
 9. Flickering Test | การกระพริบของหลอดไฟ
 10. IEC 62776.2014
 11. IEC 61347-2-13.2014
 12. ผลทดสอบ UL94V0 | การลามไฟของวัสดุหลอดไฟ
 13. Eyesafety Report IEC62471.2006 & IEC62778.2014
 14. LM79 | คุณสมบัติของหลอดไฟ ค่าความสว่าง ค่า THDi Color Rendering
 15. Index(CRI) อุณหภูมิสี ประสิทธิภาพความสว่างส
 16. LM80 & TM 21 | คุณภาพของ LED chip และการอายุการใช้งานของ LED chip

ตารางตัวอย่างการคำนวนการคืนทุน

จำนวนหลอด1,000หลอด
จำนวนชั่วโมงต่อวัน24ชั่วโมง
 
 หลอด T8
ฟลูออเรสเซนต์ทั่วไป
หลอด T8
LED Infinite
หลอดเดิม (T8 + บัลลาสต์แกนเหล็กธรรมดา : (36+10)4618
จำนวนชั่วโมงทำงาน (16 ชม./วัน, 365 วัน/ปี)87608760
พลังงานก่อนการปรับปรุง402,960157,680
ผลประหยัด245,280.00 Kwh/ปี
จำนวนเงินที่ประหยัดได้ (4.50 บาทต่อ kWh)1,103,760.00 บาท/ปี
เงินลงทุน (500 บาทต่อหลอด)500,000 บาท/ปี
ระยะเวลาคืนทุน0.45 ปี
อายุการใช้งาน (LED = 30,000 ชั่วโมง)3.42 ปี
ROI (Return on Investment)756%
กำไรตลอดจากการใช้ Infinite LED3,280,000.00 บาท
Scroll to Top