บัญชีนวัตกรรมไทย

บัญชีนวัตกรรมไทย คืออะไร สำคัญต่อคุณภาพและมาตรฐานโคมไฟอย่างไร

บัญชีนวัตกรรมไทย หลายท่านอาจจะได้ยินมาบ้างแต่ยังไม่เข้าใจว่า สำคัญและมีส่วนเกี่ยวข้องการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างไร ถึงกล่าวได้ว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ทำให้เกิดการส่งเสริมเกิดสินค้าที่ได้มาตรฐาน นำไปสู่ปลายทางผู้ใช้ได้อย่างมีคุณภาพ เช่น โคมไฟถนน ถ้าได้รับผ่านขึ้นบัญชี ต้องผ่านกระบวนการมากมาย ทำให้ได้คุณภาพและความคุ้มค่าอย่างแท้จริง

เป็นมาตรการส่งเสริมและผลักดันงานวิจัย ไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และเป็นการกระตุ้นผู้ประกอบการไทยให้หันมาผลิตผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรมซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงกว่าแบบดั้งเดิม อันจะช่วยปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมที่อาศัยแรงงานและทรัพยากรเข้มข้นสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ ทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางและส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรของรัฐอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

บัญชีนวัตกรรมไทย คืออะไร

“นวัตกรรมไทย” หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการวิจัยพัฒนา หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการเดิมด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยคนไทย มีส่วนร่วม ซึ่งอาจเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความคล้ายคลึงกับสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ได้ ทั้งนี้นวัตกรรมไทย ต้องผ่านการทดสอบและรับรองโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และบริเวณใกล้เคียง.

อนึ่ง นวัตกรรมไทยในที่นี้ ไม่จำเป็นต้องพัฒนาขึ้นในประเทศทั้งหมด อาจซื้อหรือนำเข้าบางส่วนมาจากต่างประเทศก็ได้

วัตถุประสงค์

การจัดทำบัญชีรายการสินค้าหรือบริการนวัตกรรมไทย เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมใน การนำผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมไทยใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศและส่งเสริมผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของไทยให้สามารถผลิตสู่เชิงพาณิชย์ และมีมาตรฐานเทียบเคียงที่เชื่อถือได้ รวมทั้งทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ และรุกตลาดในภูมิภาค

การจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ให้หน่วยงานที่พัฒนาผลงานนวัตกรรมยื่นเสนอผลงานพร้อม เอกสารรับรองนิติบุคคลไทยความเป็นนวัตกรรม และมาตรฐาน เพื่อสู่กระบวนการตรวจสอบและพิจารณาขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ขอบคุณเครดิตข้อมูลจากเพจ

โคมไฟถนน LED  บัญชีนวัตกรรมไทย ของคนไทย หนึ่งเดียวที่ทนทานต่อกรดเกลือ

 

โคมไฟถนน LED โคมไฟถนนนวัตกรรมไทย
โคมไฟนวัตกรรมไทย

เนื่องจากโคมไฟถนนจะถูกติดตั้งกลางแจ้ง โดนแดด ลม และฝน เป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะพื้นที่ในประเทศไทยที่ส่วนใหญ่ใกล้ทะเล ซึ่งจะมีกรดเกลือ (hydrochloric acid) ในอากาศที่ทำให้เกิดสนิมเกลือซึ่งกัดกร่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงโคมไฟถนนเป็นประจำ ทำให้โคมไฟถนนในพื้นที่ดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะเสียหายและชำรุดได้เร็วกว่าปกติ

 “เพื่อตอบโจทย์ปัญหาดังกล่าว นายคมชัย กวินอัครฐิติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คมม์พัชร จำกัด จึงได้ร่วมมือกับคณาจารย์และนักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการพัฒนา“โคมไฟถนนแอลอีดี รุ่น ULTRABRIGHT (ULTRABRIGHT: LED Street Light)” เป็นโคมไฟบัญชีนวัตกรรมไทย (รหัส 07010035) ที่ถูกวิจัยพัฒนาและออกแบบขึ้นด้วยเทคโนโลยีระดับสูงและองค์ความรู้ที่ทันสมัย โดยมุ่งเน้นให้มีประสิทธิภาพที่สูง ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

จุดเด่นหลักของตัวโคมไฟถนนแอลอีดี รุ่น ULTRABRIGHT คือ  มีคุณสมบัติความคงทนต่อกรดเกลือในอากาศ ปกป้องโคมไฟ ระบบไฟฟ้าและแผงวงจรจากสนิมเกลือ โดยผ่านการทดสอบ Salt Spray Test (การกัดกร่อนไอเกลือ) จากห้อง lab มาตรฐานสากล IEC17025 เพื่อทำให้โคมไฟนั้นมีอายุการใช้งานที่ยาวนานซึ่งเหมาะสมสำหรับภูมิประเทศของไทยที่แวดล้อมด้วยทะเล

ข่าวกรุงเทพธุรกิจ โคมไฟถนนนวัตกรรมไทย
ข่าวกรุงเทพธุรกิจ โคมไฟถนนนวัตกรรมไทย

 

 

 

Scroll to Top