Certain parts of our proud portfolio

ลูกค้าหลอดไฟ LED / โคมไฟ LED (บางส่วน) ที่ไว้วางใจเรา

ผลงานติดตั้งหลอดไฟ LED / โคมไฟ LED ของเรา (Project References)

รายชื่อลูกค้าหลอดไฟ LED / โคมไฟ LED (บางส่วน) ภาคเอกชนและภาคธุรกิจ

ศูนย์การค้า MBK
ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด
#ลูเมน,#ความสว่าง,#ค่าลักซ์,#Lumen #Lux,#Powerfacter,#Pf #ค่าฟลั๊กซ์การส่องสว่าง,#ปริมาณแสงสว่าง #Luminous flux,#ค่าประสิทธิผล #Efficacy,#ความถูกต้องของสี #Color rendering,#ไม่มีความเพี้ยนของสี #อุณหภูมิสี,#Color temperature #เคลวิน,#มุมองศาในการใช้งานหลอด #Burning position,#อายุการใช้งาน #Life time,#เดไลท์,#วอร์มไวท์ #แรงดันของแหล่งจ่ายไฟ,#Supply voltage #ความร้อนต่ำ,#ติดตั้งได้ง่าย #ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม,#ทนต่อแรงกระแทก #ประหยัดพลังงาน,#เปิดปุ๊บสว่างปั๊บ #กำลังไฟฟ้า,#ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ,#มาตรฐานผลิตภัณฑ์ #ไม่มีสารปรอท,#ไม่มีรังสีUVและIR,#ปริมาณแสง
บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
DEESTONE
บริษัท ดีสโตน จำกัด
INTER
บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด
TULIP บริษัท-ที.แอล.-มาร์เก็ตติ้ง-จำกัด INFINITE
บริษัท ที.แอล. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เลิศดำรง
บริษัท เลิศดำรงค์ศิริ จำกัด
บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด
องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) 
PTT ปตท
บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศรีไทย ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ศรีไทย ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
THAI STEELCABLE PCL
บริษัท ไทยสตีลโปรไฟล์ จำกัด (มหาชน)
GHP ก็ใช้หลอด LED INFINITE
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

และลูกค้าเอกชนชั้นนำอื่นๆ อีกมากมาย

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
GLOVETEX ก็ใช้หลอด LED INFINITE
บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด
Hotel พัทยา ใช้หลอด LED INFINITE
โรงแรม บาราคูด้า พัทยา
INNOVATION ก็ใช้หลอดไฟ LED INFINITE
บริษัท เคมี อินโนเวชั่น จำกัด
กุ๊กก็ใช้หลอดไฟ LED
บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
Betagro เบทาโกร
บริษัท เบทาโกร จำกัด
บริษัท อิมโก้ฟู๊ดแพ็ค จำกัด
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด
SATIN
บริษัท โชคลาภบุญไชย จำกัด
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Mama มาม่า
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
อนุบาลเด่นหล้า
โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า
MBK มาบุญครอง
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด
บจก.เอ็นเบิร์ก ฟู้ด ไทย
บจก.เอ็นเบิร์ก ฟู้ด ไทย
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
LION
บริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วาเลนซ์ ไฮเทค จำกัด
บริษัท วาเลนซ์ ไฮเทค จำกัด
บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด
บริษัท ไทยเมจิ ฟาร์มาซิวติคัล จำกัด

รายชื่อลูกค้าหลอดไฟ LED / โคมไฟ LED (บางส่วน) ภาครัฐและงานราชการ

รพ พุทธมณฑล ใช้หลอดไฟ LED ของ INFINITE
รพ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จ.อุดรธานี
รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง
รพ นาจะหลวย - INFINITE LED
รพ. นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
รพ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
โรงพยาบาลประดังเบซาร์
รพ.ประดังเบซาร์ จ.สงขลา
เทศบาลปากช่อง ใช้หลอด LED INFINITE
เทศบาลปากช่อง
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED
ร.ร.โนนสะอาดวิทยาคาร จ.ขอนแก่น
โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์
ร.ร.กนกศิลป์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนสตรียะลา
ร.ร. สตรียะลา จ.ยะลา
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก จ.สุรินทร์
ร.ร.ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก จ.สุรินทร์
กรมสรรพกร - INFINITE LED
กรมสรรพกร
เทศบาลท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เทศบาลท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคอุบล
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
โรงเรียนสวนกุหลาบ
โรงเรียนสวนกุหลาบ
โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว เปลี่ยนมามใช้หลอดของ INFINITE LED
โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว จ.มหาสารคาม
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีนครินทร
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีนครินทร
อบตโขงเจียม
อบต.โขงเจียม
รพ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
โรงพยาบาลภูเรือ จ.เลย
รพ.ภูเรือ จ.เลย
โรงพยาบาลนาดี ปราจีนบุรี
รพ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
รพ.เหล่าเสือโก้ก
รพ.วังน้ำเขียว นครราชสีมา
รพ.วังน้ำเขียว นครราชสีมา
โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร, จ.ยโสธร .0
ร.ร.สมเด็จพระญาณสังวร, จ.ยโสธร
โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ จ.นครพนม
ร.ร.คำเตยอุปถัมภ์ จ.นครพนม
ไบโอเทคใช้ หลอดไฟ LED ของ INFINITE
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
โรงพยาบาลตระการพืชผล อุบลราชธานี.1
ร.ร.เทศบาลสวนสนุก
โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม จ.บุรีรัมย์

และลูกค้ารัฐบาลชั้นนำอื่นๆ อีกมากมาย

โรงพยาบาลวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ศศินทร์ ใช้หลอดไฟ LED ของ INFINITE LED
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รพ.หว้านใหญ่
รพ.หว้านใหญ่ จ. มุกดาหาร

และลูกค้าหลอดไฟ LED / โคมไฟ LED อีกมากมาย

สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 จ.กรุงเทพฯ , โรงเรียนคำเพิ่มพิทยาจ.สกลนคร , โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน3 จ.ขอนแก่น , โรงเรียนห้วยเตยวิทยาจ.กาฬสินธ์ , โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุงจ.กาฬสินธ์ , โรงเรียนบ้านหนองแวงฮีจ.กาฬสินธ์ , โรงเรียนบ้านหนองขาม จ.กาฬสิน , โรงเรียนวังกระเเสวิทยาคม จ.นครพนม , โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม จ.กาฬสินธ์ , โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา จ.กาฬสินธ์ , โรงเรียนบ้านเกาะ จ.ศรีษะเกษ , โรงเรียนบ้านโนนแย้ จ.ศรีษะเกษ , โรงเรียนบ้านลุงเขว้า จ.นครราชสรมา , โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร จ.ยโสธร , สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จ.กรุงเทพฯ , โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ , โรงเรียนกาบเชิงวิทยา จ.สุรินทร์ , โรงเรียนชุมชนวัดศีลชันธาราม(วิทยาคม) จ.อ่างทอง , เทศบาลตำบลท่าวุ้ง จ.ลพบุรี , โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด จ.สุรินทร์ , โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา , โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม จ.เชียงใหม่ , โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี จ.นนทบุรี , วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี , เทศบาลเมืองปากช่อง จ.นครราชสีมา , โรงเรียนบ้านไม้แดง จ.บุรีรัมย์ , โรงเรียนพระแก้วอาสา จ.เลย , โรงเรียนบ้านหนองปรือโปร่ง จ.นครราชีมา , โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา จ.สกลนคร , โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์ , โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว จ.มหาสารคาม , โรงเรียนนาจะหลวย จ.อุบลราชธานี , โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม จ.อุตรดิตถ์ , โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่ , โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ จ.ยะลา , โรงเรียนบ้านตะโละ จ.ยะลา , โรงเรียนมาแฮ จ.ยะลา , โรงเรียนบ้านเบอเส้ง จ.ยะลา , โรงเรียนสตรียะลา จ.ยะลา , โรงเรียนบ้านกือแล จ.ยะลา , โรงเรียนบ้านกอตอตือระ จ.ยะลา , โรงเรียนอนุบาลยะลา จ.ยะลา , โรงเรียนบ้านพอแม็ง จ.ยะลา , โรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆ จ.ยะลา , โรงเรียนบ้านปงตา จ.ยะลา , โรงเรียนบ้านยะต๊ะ จ.ยะลา , โรงเรียนบันนังสตาวิทยา จ.ยะลา , โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ จ.ยะลา , โรงเรียนคุรุชนพัฒนา จ.ยะลา , โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จ.ยะลา , โรงเรียน บ้านแบหอ จ.ยะลา , โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒ จ.ยะลา , โรงเรียนบือดองพัฒนา จ.ยะลา , โรงเรียนบ้านบาตัน (ฟลอยด์รอสอนุสรณ์) จ.ยะลา , โรงเรียนบ้านบือยอง จ.ยะลา , โรงเรียนบ้านบือมัง จ.ยะลา , โรงเรียนบ้านบูเกะคละ จ.ยะลา , โรงเรียนบ้านตะโละชูแม จ.ยะลา , โรงเรียนบ้านบาโงย จ.ยะลา , โรงเรียนบ้านยุโป(รุ่งทิวา) จ.ยะลา , โรงเรียนบ้านบันนังบูโย บันนังสาเรง จ.ยะลา , โรงเรียนสามัคคี จ.ยะลา , โรงเรียนบ้านปอเยาะ จ.ยะลา , โรงเรียนบ้านปาแตรายอ จ.ยะลา , โรงเรียนบ้านคูวอ จ.ยะลา , โรงเรียนบ้านกูวา จ.ยะลา , โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา , โรงเรียนโกตาบารู จ.ยะลา , โรงเรียนป่าหวัง จ.ยะลา , โรงเรียนกาบังพิทยาคม จ.ยะลา , โรงเรียนจะรังตาดงมิตรภาพที่175 จ.ยะลา , โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ จ.ยะลา , โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ จ.ยะลา , โรงเรียนบ้านสะโต จ.ยะลา , โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ จ.ยะลา , โรงเรียนสะนอพิทยาคม จ.ยะลา , โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี จ.ปัตตานี , โรงเรียนบ้านตะบิ้ง จ.ปัตตานี , โรงเรียนบ้านท่าช้าง จ.ปัตตานี , โรงเรียนบ้านโลทู จ.ปัตตานี , โรงเรียนบ้านปากู(มีนาประชาคาร) จ.ปัตตานี , โรงเรียนชุมชนละหารมิตรภาพที่ 113 จ.ปัตตานี , โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง จ.ปัตตานี , โรงเรียนวัดสารวัน จ.ปัตตานี , โรงเรียนบ้านทุ่งเค็จ จ.ปัตตานี , โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส(เสาร์อุทิศ) จ.ปัตตานี , โรงเรียนบ้านตือเบาะ จ.ปัตตานี , โรงเรียนบ้านมะแนดาแล จ.ปัตตานี , โรงเรียนบ้านเขาดิน จ.ปัตตานี , โรงเรียนบ้านแลแวะ จ.ปัตตานี , โรงเรียนบ้านปายอ จ.ปัตตานี , โรงเรียนวัดโชติรส จ.ปัตตานี , โรงเรียนบ้านโต๊ะชูด จ.ปัตตานี , โรงเรียนบ้านจ่ากอง จ.ปัตตานี , โรงเรียนบ้านตะโละดารามัน จ.ปัตตานี , โรงเรียนจะเฆ่ จ.ปัตตานี , โรงเรียนบ้านกะรุบี จ.ปัตตานี , โรงเรียนบ้านบือแต จ.ปัตตานี , โรงเรียนบ้านป่าม่วง จ.ปัตตานี , โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ “เพียรอนุสรณ์” จ.ปัตตานี , โรงเรียนบ้านบาโงยือริง จ.ปัตตานี , โรงเรียนบ้านโคกนิบง จ.ปัตตานี , โรงเรียนตลาดนัดซาบาเอ จ.ปัตตานี , โรงเรียนจันทร์ประภัสอนุสรณ์ จ.ปัตตานี , โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตร จ.ยะลา , โรงเรียนขามสะแกแสง จ.ยะลา , วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง จ.นครราชสีมา , โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จ.ขอนแก่น , โรงเรียนน้ำพองศึกษา จ.ขอนแก่น , โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา จ.นราธิวาส , โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 จ.ขอนแก่น , โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ จ.ขอนแก่น , โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ จ.กาฬสินธ์ , โรงเรียห้วยเตยวิทยา จ.กาฬสินธ์ , โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง จ.กาฬสินธ์ , โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี จ.กาฬสินธ์ , โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จ.สระบุรี , โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ จ.อุบลราชธานี , โรงเรียนบ้านโพนงาม จ.อุบลราชธานี , โรงเรียนบ้านหัวคลอง จ.นราธิวาส , โรงเรียนบ้านหนองขาม จ.กาฬสินธ์ , โรงเรียนวังกระแสพิทยา จ.นครพนม , โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา จ.นครราชสีมา , โรงเรียนบ้านวังธาร จ.สุโขทัย , โรงเรียนคำโพนทองราษฎ์รนิยม จ.กาฬสินธ์ , โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม จ.กาฬสินธ์ , โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ จ.นครพนม , โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียว จ.กาฬสินธ์ , โรงเรียนบ้านเกาะ จ.ศรีสะเกษ , โรงเรียนบ้านโนนแย้ จ.ศรีสะเกษ , โรงเรียนบ้านหนองถ่ม จ.ศรีสะเกษ , โรงเรียนบ้านจิกกะลา จ.ศรีสะเกษ , โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ จ.สุรินทร์ , โรงเรียนโนนแท่นพิทยา จ.สุรินทร์ , โรงเรียนเมืองบัววิทยา จ.สุรินทร์ , โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร จ.สุรินทร์ , โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี จ.สุรินทร์ , โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม จ.สุรินทร์ , โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา จ.สุรินทร์ , โรงเรียนบ้านรางกระต่าย จ.กาญจนบุรี , โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง จ.บุรีรัมย์ , โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกะสัง จ.บุรีรัมย์ , โรงเรียนดอนแรดวิทยา จ.สุรินทร์ , โรงเรียนรัตนบุรี จ.สุรินทร์ , โรงเรียนบ้านแคนน้อย จ.สุรินทร์ , โรงเรียนสนมศึกษาคาร จ.สุรินทร์ , โรงเรียนบ้านนานวน จ.สุรินทร์ , โรงเรียนบ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) จ.สุรินทร์ , โรงเรียนบ้านธาตุ จ.อุบลราชธานี , โรงเรียนบ้านคำขวาง จ.อุบลราชธานี , โรงเรียนบ้านโพนเมือง จ.อุบลราชธานี , อบต.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี , โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ จ.อุบลราชธานี , โรงเรียนบ้านผือ จ.อุบลราชธานี , โรงเรียนวัดบ้านหนองหัวช้าง จ.นครราชสีมา , โรงเรียนบ้านหนองสะแก จ.นครราชสีมา , โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร จ.ขอนแก่น , โรงเรียนบ้านลุงเขว้า จ.นครราชสีมา , โรงเรียนบ้านหนองแหน จ.ยโสธร , โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯ จ.ยโสธร , สถาบันบณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จ.กทม. , โรงเรียนชุมแสงพิทยา จ.บุรีรัมย์ , โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยา) จ.อ่างทอง , โรงเรียนหนองกระทุงตากแดด จ.สุรินทร์ , โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ จ.ร้อยเอ็ด , โรงเรียนสวนกุหลาบ จ.นนทบุรี , เทศบาลปากช่อง จ.นครรราชสีมา , โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา จ.เลย , โรงเรียนบ้านหนองปรือโปร่ง จ.นครราชสีมา , โรงเรียนฝางชนูปุมภ์ จ.เชียงใหม่ , โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.หนองบัวลำภู , สนง.สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 จ.กรุงเทพฯ , โรงเรียนตาคงวิทยารัชมังคลาภิเษก จ.สุรินทร์ , โรงพยาบาลพนา จ.อำนาจเจริญ , โรงพยาบาลหว๊านใหญ่ จ.มุกดาหาร , โรงพยาบาลดงหลวง จ.มุกดาหาร , โรงพยาบาลภูสิงห์ จ.ศีรษะเกษ , โรงพยาบาลภูเรือ จ.เลย , โรงพยาบาลฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ , โรงพยาบาลเสิงสาง จ.นครราชสีมา , โรงพยาบาลไพรบึง จ.ศีรษะเกษ , โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสร , โรงพยาบาลหัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ , โรงพยาบาลคำชะอี จ.มุกดาหาร , โรงพยาบาลบ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ , โรงพยาบาลคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ , โรงพยาบาลบางแพ จ.ราชบุรี , โรงพยาบาลเมืองปาน จ.ลำปาง , โรงพยาบาลเสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ , โรงพยาบาลห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี , โรงพยาบาลเลาขวัญ จ.กาญจนบุรี , โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ จ.กาญจนบุรี , โรงพยาบาลจักราช จ.นครราชสีมา , โรงพยาบาลขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา , โรงพยาบาลวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา , โรงพยาบาลอ่าวลึก จ.กระบี่ , โรงพยาบาลพระทองคำ จ.นครราชสีมา , โรงพยาบาลพุทธมณฑล จ.นครปฐม , โรงพยาบาลห้างฉัตร จ.ลำปาง , โรงพยาบาลแก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา , โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา , โรงพยาบาลบ่อพลอย จ.กาญจนบุรี , โรงพยาบาลแม่พริก จ.ลำปาง , โรงพยาบาลภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ , โรงพยาบาลโนนไทย จ.นครราชสีมา , โรงพยาบาลจัตุรัส จ.ชัยภูมิ , โรงพยาบาลลำทับ จ.กระบี่ , โรงพยาบาลพรเจริญ จ.บึงกาฬ , โรงพยาบาลลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ , โรงพยาบาลลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา , โรงพยาบาลเหล่าเสือโก๊ก จ.อุบลราชธานี , โรงพยาบาลศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี , โรงพยาบาลนาจะหลวย จ.อุบลราชธานี , โรงพยาบาลพัฒนานิคม จ.ลพบุรี , โรงพยาบาลนาตาล จ.อุบลราชธานี , โรงพยาบาลตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี , โรงพยาบาลเขาคิชกูฎ จ.จันทบุรี , โรงพยาบาลโนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ , โรงพยาบาลคีรีมาศ จ.สุโขทัย , โรงพยาบาลลานสกา จ.นครศรีธรรมราช , โรงพยาบาลหาดสำราญ จ.ตรัง , โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช , โรงพยาบาลพิปูน จ.นครศรีธรรมราช , โรงพยาบาลสทิงพระ จ.สงขลา , โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี , โรงพยาบาลบ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี , โรงพยาบาลแก่งหางแมว จ.จันทบุุรี , โรงพยาบาลแก่่งหางแมว จ.จันทบุรี , โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ จ.สงขลา , โรงพยาบาลวังเหนือ จ.ลำปาง , โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ , โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฯ จ.เชียงราย , โรงพยาบาลแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา , โรงพยาบาลแม่ทะ จ.ลำปาง , โรงพยาบาลนาดี จ.ปราจีนบุรี , โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จ.อุดรธานี , โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ,