มาตรฐานอันตรายจากแสงสีฟ้า Bluelight Hazard ในหลอดไฟ LED T8 !!

มาตรฐานอันตรายจากแสงสีฟ้า Bluelight Hazard ในหลอดไฟ LED T8 !!

แสงสีฟ้า Blue Light Hazard คือ แสงสีฟ้าที่อาศัยอยู่รอบตัวเรา เช่น ดวงอาทิตย์ หลอดไฟ คอมพิวเตอร์ Taplet มือถือ โดยแสงสีฟ้าเป็นแสงในกลุ่มพลังงานสูง HEV (High Energy Visible) ซึ่งเป็นกลุ่มแสงที่อยู่ถัดจากกลุ่มแสง UVA สามารถพุ่งทะลุทะลวงเข้าจอประสาทตาหากโดนเข้าเป็นระยะเวลานานจะทำให้จอประสาทตาเสื่อม ว่ากันว่าพวกหลอด Fluorescent ชนิดกลมนั้นปล่อยแสงสีฟ้าในปริมาณสูงอีกด้วย

แสงสีฟ้าแบ่งเป็นสองชนิดคือ

1. แสงสีฟ้าที่มีประโยชน์ Blue-Turquoise (Good Blue Light) แสงนี้จะมาจากช่วงพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้า ช่วยให้ร่างกายตื่นตัว หรือช่วยปลุกเราในตอนเช้า
2. แสงสีฟ้าที่ไม่มีประโยชน์ Blue-Violet (Bad Blue Light) แสงชนิดนี้มีพลังงานสูงมันจะพุ่งทะลุทะลวงเข้าจอประสาทตาทำให้จอประสาทตาค่อย ๆ เสื่อม หากได้รับเกินไปร่างกายจะไม่สร้าง Melatonin ซึ่งก็คือสารที่ช่วยให้เรานอนหลับ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคร้ายต่าง ๆตามมาได้

ย้อนเวลากลับไปนั่งอยู่ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์สมัยมัธยมเรียนรู้เรื่องแสงที่เป็นมิตรต่อดวงตาของเรา แสงขาว (Visible light) ที่มีแหลงที่มาจากดวงอาทิตย์องค์ประกอบของแสงขาว คือแถบสีต่างๆ 7 สีเรียงติดกัน (สีแดง ม่วง ส้ม เหลือง น้ำเงิน คราม และเขียว) ที่เราเรียกว่าสเปกตรัม แสงสีฟ้า (Blue Light) เป็นสีที่ให้ความสว่างมากที่สุดขณะเดียวกันก็ทำให้ดวงตาเป็นอันตรายได้มากที่สุดด้วย

หลอด LED คุณภาพต่ำ เป็นอันตรายต่อสายตาผู้บริโภคจึงต้องใส่ใจและเลือกซื้อ หลอดไฟ LED ชนิดที่มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐานด้านการควบคุมปริมาณแสงประเภทต่างๆ ตั้งแต่ แสงอัลตราไวโอเลตที่แผ่รังสีออกมาจากหลอดไฟ ปริมาณแสงสีฟ้า (Blue Light) ที่มีความยาวคลื่นรังสีความร้อนที่กระทบกับจอประสาทตา และรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นยาวกว่าแสงที่มองเห็น ที่ล้วนเป็นอันตรายต่อสายตา 

หลอด LED ที่มีคุณภาพ ต้องผ่านมาตรฐาน IEC (Internationnal Electrotechique Commission) อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชม. หรือ 325 วัน (กรณีเปิด 24 ชม.) ราคาหลอด LED ที่มีคุณภาพดีในท้องตลาดจึงมีราคาค่อนข้างสูงดังนั้นการนำแสงธรรมชาติเข้ามาสู่ภายในอาคารโรงงาน, อาคารที่พักอาศัย ผ่านการใช้หลังคา และผนังไฟเบอร์กลาสโปร่งแสง (หลังคา Skylight) ที่มีคุณภาพดี และมีคุณสมบัติพิเศษตอบโจทย์การใช้งานกับอาคารประเภทต่างๆ จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

เพราะช่วยประหยัดค่าไฟในเวลากลางวัน ลดทุนค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และถนอมสายตาให้กับผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้พักอาศัยในอาคารนั้นๆ ดังนั้นวัสดุที่กรองแสงธรรมชาติได้อย่างเช่นหลังคาโปร่งแสง หรือหลังคาใสจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในเวลานี้จะเกิดจากการใช้หลอดไฟที่ไม่มีคุณภาพมาตรฐาน ปกติหลอดไฟที่มีคุณภาพจะผ่านมาตรฐานการควบคุมปริมาณแสง การกระพริบ และอื่น ๆ ทำให้ได้หลอดไฟที่มีคุณภาพไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน

อย่างไรก็ตามเราในชีวิตประจำวันเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงแสงเหล่านี้ได้ แต่เราสามารถเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน ผ่านการรับรองจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถืออย่าง หลอดไฟ LED ของ INFINITE LED ของเราทั้งหมดนั้นผ่านมาตรฐาน มอก. และมาตรฐานการทดสอบสมรรถนะ LM79 LM80+ TM21 จากห้อง Lab ชั้นนำของรัฐ

เช่น สถาบันไฟฟ้าและอิเลคโทรนิค (THAIEEI)ที่ผ่านการทดสอบทั้ง มอก. ,ประหยัดไฟเบอร์ 5,ป้องกันไฟกระพริบ,ป้องกันไฟกระชาก เเละอื่นๆอีกมากมาย

หลอดไฟ LED | โคมไฟ LED อื่นๆที่น่าสนใจ (Related Products)

Scroll to Top