ทำความรู้จักหลอดไฟ LED ประเภทต่างๆ

ทำความรู้จักชนิดของหลอดไฟ LED ชนิดต่าง ๆ

หลอดไฟ LED ในปัจจุบันนี้ ตามท้องตลาดมีรูปร่างหน้าตาหลากหลายชนิด วันนี้ infinite LED จะพาไปรู้จักหลอดไฟ LED  ที่ขายในตลาดหลักๆ มี 4 ชนิดมีดังนี้

ชนิดของหลอดไฟ LED1. หลอดไฟ LED รูปทรงมาตรฐาน แบบไม่บังคับทิศทางแสง (Non-directional light)

หลอดชนิดนี้ลักษณะเด่นคือการให้แสงแบบกระจายรอบทิศทาง มีรูปทรงกลม รูปทรงลูกแพร์ รูปทรงเทียน รูปทรงปิงปองฯ มีขั้วเกลียวขนาด E14 และ E27 หลอด LED ประเภทนี้มักใช้แทนหลอดไส้หรือหลอดประหยัดไฟทั่วไปได้โดยตรง โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม

2. หลอด LED รูปทรงมาตรฐาน แบบบังคับทิศทางแสง (Directional light)หลอด LED รูปทรงมาตรฐาน แบบบังคับทิศทางแสง

หลอดชนิดนี้ลักษณะเด่นคือ การให้แสงแบบบังคับทิศทาง มีรูปทรงถ้วย ทรงดอกเห็ด รูปทรงพาร์
มีขั้วเกลียวขนาด E14 และ E27 หรือขั้วเข็มเสียบชนิด GU5.3 และ GU10 มักใช้แทนหลอดไส้ หรือ หลอดฮาโลเจน และเนื่องจากหลอดฮาโลเจนบางชนิดจำเป็นต้องใช้ร่วมกับหม้อแปลงลดแรงดัน หากจะนำหลอดไฟ LED มาทดแทนหลอดฮาโลเจนชนิดนี้ต้องดูหม้อแปลงดีๆว่าใช้ร่วมกันได้ไหม

หลอด LED รูปทรงไม่มาตรฐาน
3. หลอดไฟ LEDรูปทรงไม่มาตรฐาน

เนื่องจากหลอดชนิดนี้มีรูปทรงไม่มาตรฐาน การเลือกหลอดไฟชนิดนี้มาใช้งานควรศึกษาถึงคุณสมบัติ และวิธีการใช้จากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายก่อน


4. หลอดไฟ LEDรูปร่างท่อตรง (Tube)

หลอดไฟ LEDที่มีรูปทรงเป็นท่อตรง ลักษณะเช่นเดียวกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดท่อตรง ซึ่งอาจมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 8 หุน (T8) หรือขนาด 5 หุน (T5) โดยมีขั้วหลอดเป็นแบบเขี้ยวชนิด G13 (สำหรับหลอดขนาด T8) หรือชนิด G5 (สำหรับหลอดขนาด T5)

ข้อมูลจาก : คู่มือการเลือกหลอด LED สำหรับผู้บริโภค เวอร์ชั่น 1.0
โดย สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย (TIEA)
http://www.tieathai.org

หลอดไฟ LED | โคมไฟ LED อื่นๆที่น่าสนใจ (Related Products)