หลอด LED คือ? ประหยัดจริงหรือไม่ ?

หลอด LED คือ?  ประหยัดจริงหรือไม่ ?

– เป็นคำถามที่หลายคนอยากจะรู้กันใช่ไหมครับว่า หลอด LED คือ ?  ประหยัดไฟจริงหรือไม่ และทำไมถึงประหยัดไฟกว่าหลอดชนิดอื่น นั่นเพราะหลักการทำงานของ LED ไม่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าในการจุดไส้หลอด ภายใน LED จะมีชิปเล็กๆ ซึ่งเมื่อกระแสไหลผ่าน จะมีการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนของสารกึ่งตัวนำทำให้เกิดแสงสว่าง LED จึงใช้กระแสไฟต่ำกว่าในการให้แหล่งกำเนิดแสงสว่างและความร้อนที่เกิดขึ้นก็ต่ำด้วย ข้อดีนี้เองทำให้เมื่อนำไปติดภายในตู้เย็นหรือภายในห้องที่เปิดเครื่องปรับอากาศก็จะช่วยให้เครื่องปรับอากาศทำงานน้อยลงประหยัดไฟมากขึ้น เนื่องจากอุณหภูมิไม่สูงเท่าหลอดไฟทั่วไป

คำแนะนำสำหรับการใช้หลอดไฟ 𝑳𝑬𝑫 ให้เหมาะกับขนาดของห้อง💡

– การเลือกหลอดไฟ LED ตามความสว่างและจำนวนของหลอดให้เหมาะสมกับพื้นที่ของห้องแต่ละห้องนั้น มีประโยชน์อย่างมากในการประหยัดงบประมาณและได้แสงที่เพียงพอตามความต้องการ นำมาสู่บรรยากาศที่น่าอยู่และสบายตาภายในบ้าน ต่อไปนี้ผมจะขอแนะนำการติดตั้งหลอดไฟ LED ในห้องต่างๆ โดยบอกถึงปริมาณวัตถ์ จำนวนหลอด และขนาดห้องที่ใช้

1.ห้องครัว

* ห้องครัวขนาดห้อง 15 ตร.ม. ใช้หลอดไฟ LED 5 w  10 หลอด

* ห้องครัวขนาดห้อง 20 ตร.ม. ใช้หลอดไฟ LED 7 w  8   หลอด

* ห้องครัวขนาดห้อง 25 ตร.ม. ใช้หลอดไฟ LED 10 w   8  หลอด

2.ห้องทำงาน

* ห้องทำงานขนาดห้อง 15 ตร.ม. ใช้หลอดไฟ LED 5 w  10 หลอด

* ห้องทำงานขนาดห้อง 20 ตร.ม. ใช้หลอดไฟ LED 7 w  8 หลอด

* ห้องทำงานขนาดห้อง 25 ตร.ม. ใช้หลอดไฟ LED 10 w  8 หลอด

3.ห้องนอน

* ห้องนอนขนาดห้อง 15 ตร.ม. ใช้หลอดไฟ LED 5 w  4 หลอด

* ห้องนอนขนาดห้อง 20 ตร.ม. ใช้หลอดไฟ LED 7 w  2 หลอด

* ห้องนอนขนาดห้อง 25 ตร.ม. ใช้หลอดไฟ LED 10 w  2 หลอด

4.ห้องน้ำ,ห้องนั่งเล่น

* ห้องน้ำ,ห้องนั่งเล่นขนาดห้อง 15 ตร.ม. ใช้หลอดไฟ LED 5 w  8 หลอด

* ห้องน้ำ,ห้องนั่งเล่นขนาดห้อง 20 ตร.ม. ใช้หลอดไฟ LED 7 w  6 หลอด

* ห้องน้ำ,ห้องนั่งเล่นขนาดห้อง 25 ตร.ม. ใช้หลอดไฟ LED 10 w  6 หลอด

ช่องทาง Facebook