โคมไฟถนน

โคมไฟถนน คุณภาพสูง ต้องดูจากอะไรบ้าง ?

โคมไฟถนน LED เป็น ที่สูงที่สุดในตลาดขณะนี้ นิยมใช้กับเสาไฟถนนที่มีความสูงจากพื้นค่อนข้างมาก เช่น เสาไฟถนนสูง 10 ถึง 12 เมตรขึ้นไป และเนื่องจากโคมไฟถนนLED  จะนิยมใช้ใน เสาไฟที่สูง ทางเราจึงแนะนำให้ใช้โคมไฟถนนยี่ห้อที่มีคุณภาพสูง เพราะหากมีการเปลี่ยนโคมไฟถนนบ่อยๆ เพราะสินค้าไม่ได้มาตรฐาน จึงจะเป็นเรื่องที่ลำบากมาก  การติดตั้งโคมไฟถนนLED  จำเป็นต้องคำนึงตั้งแต่การออกแบบ ตัวบอดี้ทำจากอลูมิเนียม หรือ เหล็ก และต้องมีการระบายความร้อนได้อย่างดีเยี่ยม เลือกใช้ Driver ที่มีคุณภาพสูง มีจำนวนChip(ชิป) LED มีปริมาณมาก ความร้อนจึงจะสะสมภายใน โคมไฟ ค่อนข้างสูง

โคมไฟถนน LED ทำหน้าที่ส่องแสงสว่างส่องไปตามทิศทางพื้นถนน เพื่อความปลอดภัยของการขับรถ หรือการใช้ชีวิตประจำวัน ประสิทธิภาพการใช้งานของหลอดไฟฟ้า และคุณภาพของ นั้นจะมีการพิจารณาได้จากหลายองค์ประกอบตั้งแต่อัตราส่วนแสงจากโคม อุณหภูมิสะสมในโคม แสงบาดตา ความปลอดภัย และ  วัสดุที่ใช้ทำโคมด้วย

โคมไฟถนนคุณภาพสูง ต้องดูสิ่งนี้เป็นหลักด้วย เช่น

  1. ไฟถนนที่มีคุณภาพสูงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของโคมไฟถนนLED  ถือเป็นอันดับแรกที่ควรจะ

พิจารณาเพราะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขั้วต่อสายไปซึ่งควรใช้โคมไฟถนน LED ที่สามารถทนความร้อนได้ดี หรือ ใช้แบบโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยขั้วรับหลอดอินแคนเดสเซนต์ หลอดฮาโลเจนแรงดันต่ำจะทนความร้อนได้สูงมาก ดั้งนั้นการเลือกใช้วัสดุก็เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และไม่ให้เกิดปัญหาไฟไหม้ หรือไฟฟ้าลัดวงจร

  •  ระดับการป้องกันอันตรายจากโคมไฟถนนLEDในแต่ละรุ่นนั้นอาจจะถูกออกแบบมาไม่เหมือนกันใน

แง่การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าของโคม จึงมีการแบ่งระดับการป้องกันตามมาตรฐานยุโรป

ออกมาเป็น 3 อย่าง คือ

               ระดับ 1 : เป็นโคมไฟถนน LED ที่มีการต่อตัวถังของโคมลงดิน จึงสามารถสัมผัสได้โดยไม่มีอันตราย

               ระดับ 2 : เป็นโคมไฟถนน LED ที่มีการห่อหุ้มส่วนที่มีไฟฟ้าด้วยฉนวน ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงส่วนที่มีไฟได้ 

               ระดับ 3 : เป็นโคมไฟถนน LED ที่ใช้ศักดาไฟฟ้าต่ำมาก คือ น้อยกว่า 42 โวลท์ดังนั้นจึงไม่มีอันตรายต่อมนุษย์ได้ 

  •  อุณหภูมิสะสมในโคมไฟถนน LED  มีผลต่อประสิทธิภาพของโคมไฟถนน LED มาก เพราะไป

เกี่ยวพันกับลูเมนของหลอดที่ได้ออกมา หลอดเมื่อใส่ในโคมไฟถนนถ้าไม่มีการระบายอากาศที่ดีทำให้ความร้อนสะสมในโคมและหลอดจะร้อนขึ้น ลูเมนที่เปล่งออกจากหลอดก็จะน้อยลงบางครั้งลูเมนของหลอดตกลงถึง25-40% ดังนั้น การเลือกโคมไฟถนนLED จะต้องพิจารณาเรื่องการระบายอากาศในโคมด้วย

ทั้งนี้ก่อนการเลือกซื้อโคมไฟถนน LED หน่วยงานที่มีส่วนในการเลือกซื้อโคมไฟถนน LED  ควรศึกษาพื้นที่ที่จะทำการติดตั้ง รวมไปถึงลักษณะของโคมไฟถนน LED แต่ละยี่ห้อ แต่ละรูปแบบ เสาไฟถนนแต่ละขนาด รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ช่วยในการติดตั้ง เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและมีความปลอดภัยต่อประชาชนมากที่สุด

หลอดไฟ LED | โคมไฟ LED อื่นๆที่น่าสนใจ (Related Products)

Scroll to Top