ความสำคัญของโคมไฟถนน LED | โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ LED

โคมไฟถนนLED จะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นขึ้นในเวลากลางคืน แสงไฟที่ส่องสว่างเพียงพอและมีคุณภาพของแสงที่ดีจะทำให้เรามีความสามารถในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทาง สะดวกต่อผู้ขับขี่ คนเดินทางเท้า ปลอดภัยต่อตัวเองและสัตว์ต่างๆ ข้างทาง ที่อาจเป็นสาเหตุก่อให้เกิดอันตรายได้

โคมไฟถนน LED / Street Light LED หลอดแอลอีดี (LED) เป็นหลอดไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ มีให้เลือกใช้หลายขนาด สามารถใช้พัฒนาโคมไฟถนนได้ หลอดแอลอีดี เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ มีขนาดเล็ก มีกำลังไฟฟ้าและฟลักซ์ส่องสว่างไม่สูง ประสิทธิผลการส่องสว่างมีค่าสูงกว่าหลอดไอปรอทความดันสูงและมีแนวโน้มที่จะพัฒนาได้สูงขึ้นอีก หลอดแอลอีดีมีการกระจายความเข้มส่องสว่างในทิศทางด้านหน้า จึงเหมาะที่จะพัฒนาใช้กับโคมไฟถนนต่อไป เพราะให้ประสิทธิผลการส่องสว่างของโคมไฟถนนสูงกว่าโคมไฟถนนที่ใช้หลอดชนิดอื่น ๆ อีกทั้งยังมีอายุการใช้งานยาวนานมากว่า 50,000 ช.ม. รายละเอียดและสมรรถนะในการทำงานของหลอดแอลอีดี ดูมาตรฐาน IEC 62031และ IEC/PAS 62612

โครงการส่งเสริมวัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ในปีงบประมาณ 2555 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้รับงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมวัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
โดยให้การสนับสนุนการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ในมาตรการมาตรฐาน (Standard Measures), มาตรการจากโครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึก และมาตรการอื่นๆ ที่ พพ.เห็นชอบ โดยจะต้องเป็นมาตรการที่มีระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 7 ปี โดย พพ. จะให้เงินสนับสนุนเงินลงทุนร้อยละ 20 สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท/รายและต่ำสุด 50,000 บาท/ราย

หลักการและเหตุผล
ปัญหาการขาดแคลนพลังงานยังเป็นปัญหาสำคัญยิ่งและยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พพ. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการอนุรักษ์พลังงานยังคงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามปัญหานี้ถือว่าอยู่ในภาวะวิกฤต การลดการใช้พลังงานยังคงเป็นไปอย่างล่าช้า และไม่ตรงตามเป้าที่กำหนดไว้
ถึงแม้ว่าการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพื่อลดการใช้พลังงานยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่อง แต่การนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ยังไม่เป็นการแพร่หลายนัก ทั้งนี้เนื่องจากการประหยัดพลังงานไม่ได้เป็นประเด็นหลักที่ผู้ประกอบการตระหนักถึง อีกทั้งการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีต้องมีการลงทุนที่สูง ประกอบกับความไม่มั่นใจในผลตอบแทนที่จะได้รับ จึงมีผู้ที่สนใจน้อย

โครงการนี้เป็นโครงการที่ให้การสนับสนุนการลงทุนในเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ทั้งนี้เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างเร่งด่วน ถึงแม้ว่าจะเป็นการช่วยเหลือในรูปตัวเงินจากภาครัฐซึ่งจะต้องใช้เงินลงทุนสูง แต่ผลที่ได้จะก่อให้เกิดการประหยัดพลังงานของประเทศในระยะยาว และสามารถใช้เป็นกรณีตัวอย่างในการเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างเป็นรูปธรรมถือว่าคุ้มค่าเพราะการสนับสนุนจะเป็นการเพิ่มแรงจูงใจในการลงทุน เพิ่มจิตสำนึกของผู้ประกอบการในการประหยัดพลังงาน และช่วยเพิ่มตลาดเทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์ในการประหยัดพลังงานซึ่งจะมีผลให้เกิดการขยายตัวของตลาดอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงอีกด้วย ส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนในอนาคต

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ LED หรือ โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Street Light)

นวัตกรรมใหม่ของระบบไฟถนนแสงสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAR STREETLIGHT LED) Product ของเรามีคุณภาพสูงเหมาะสำหรับงานโครงการ Project ต่างๆ โรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องการคุณภาพ ประหยัดงบประมาณ และประสบการณ์สูง โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ LED ไม่ต้องเดินสาย และง่ายต่อการติดตั้ง และทนทานต่อทุกสภาพภูมิอากาศ  นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมต้องเปลี่ยนมาใช้โคมไฟถนนโซล่าเซลล์  นอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดพลังงาน ช่วยลดมลพิษ ช่วยลดภาวะโลกร้อนแล้ว ยังเป็นการนำพลังงานที่มีอยู่ไม่จำกัดมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดอีกด้วย เหมาะกับการนำมาประยุกต์ใช้กับโครงการ สำนักงาน หรือถนน อีกด้วย มาช่วยกันรักษ์โลกของเรา ด้วยการเปลี่ยนมาใช้ โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ (SOLAR STREETLIGHT) กันเถอะ!!

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ LED
INFINITE LED
โคมไฟถนน LED (Street Light ) INFINITE
โคมไฟถนน LED
INFINITE LED

โคมไฟถนน LED INFINITE | STREETLIGHT LED | โคมไฟถนน โซล่าเซลล์ LED INFINITE | SOLAR STREETLIGHT ที่เราภูมิใจ

โคมไฟถนน LED โคมไฟถนน โคมถนน LED โคมไฟ LED - PREMIUMBRIGHT

โคมไฟถนน LED

INFINITE STREET LIGHT รุ่น PREMIUMBRIGHT

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ LED โคมไฟโซล่าเซลล์ - SOLAR STREET LIGHT (URBANBRIGHT) 60-90W

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ LED

INFINITE SOLAR STREE TLIGHT รุ่น URBANBRIGHT

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ LED โคมไฟโซล่าเซลล์ - SOLAR STREET LIGHT (All in one)

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ LED

INFINITE SOLAR STREET LIGHT รุ่น ALL IN ONE

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ LED โคมไฟโซล่าเซลล์ - SOLAR STREET LIGHT (All in one) แบบแยกแผง

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ LED

INFINITE SOLAR STREET LIGHT รุ่น ALL IN ONE (แบบแยกแผง)

คุณสมบัติเด่น (Key Advantages)
โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ LED INFINITE
SOLAR STREETLIGHT LED

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ แอลอีดี ( Solar Street light led) ทำจากอลูมิเนียมมอัลลอย (Aluminium) ระบายความร้อนได้ดีและคงทนต่อแดดและฝนลดต้นทุนค่าไฟฟ้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ ติดตั้งง่าย ไม่ต้องเชื่อมต่อสายไฟฟ้าแบตเตอรี่(Battery) ระดับ LiFePO4 deep cycle ปล่อยพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความทนทานและอายุใช้งานสูงที่สุด โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ แอลอีดี ( Solar Street light led) ของเรามีผลทดสอบจากสถาบันของรัฐเพื่อยืนยันคุณภาพระดับสูงสุด LM79,LM80 & TM21 และมาตรฐานระดับสูง เช่น IEC61547:2009, IEC62776:2014, EN55015:2013 และผลทดสอบระดับสูงอื่นๆ เพิ่มความมั่นใจในคุณภาพ เหมาะเป็นอย่างยิ่งกับทางหน่วยงานพื้นที่ต่างๆ เช่น อบจ. อบต. เทศบาล หน่วยงาน กรมทางหลวง ฯลฯ

คุณสมบัติเด่น (Key Advantages)
โคมไฟถนน LED INFINITE | STREET LIGHT LED

โคมไฟถนน LED ผ่านการรับรองทั้งตัวสินค้าและขั้นตอนในการผลิต และสินค้าที่มีความปลอดภัย ที่ได้รับค่า EMC ผ่านมาตรฐานของ มอก. สเปคได้รับการยืนยันจากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ว่าได้ค่ามาตรฐานจริงจากห้อง Lab IEC17025 (LM79) ทั้งยังมีมาตรฐาน LED chip (LM80) เพื่อยืนยันค่าความสว่างคงตัวตามค่ามาตรฐานขั้นสูง ได้รับการันตีว่าประหยัดจริง

คืนทุนไวแค่ 5 เดือนเท่านั้น (ขึ้นอยู่กับการใช้งาน) ที่สำคัญยังมีระบบป้องกัน เมื่อหลอดมีอุณหภูมิสูง หลอดไฟจะไม่ย้วย และไม่ติดไฟ ส่วนความคุ้มค่านั้นตอบโจทย์ผู้ใช้งานอย่างแท้จริง รวมถึงผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO หรือมาตรฐานมอก. เพื่อยืดอายุการใช้งาน และป้องกันความปลอดภัย เพราะหากเกิดข้อบกพร่องกับ โคมไฟถนน LED

โคมไฟถนนLED STREET LIGHT LED

คุณสมบัติระดับสูง (Qualifications) ใน โคมไฟถนน LED | โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ LED

OSRAM LED CHIP

แอลอีดี ชิป (Premium Chip)

เราเลือกใช้ PREMIUM LED CHIP จาก ผู้ผลิตระดับโลก

สว่างกว่า (High Lumen)

มีค่าความสว่างกว่า(ลูเมน) โดยกินไฟที่น้อยลงเมื่อเทียบกับหลอดอื่นๆ

คืนทุนไว (Fast Payback)

ค่าไฟลดลงทันทีที่ใช้ และคืนทุน   6 – 12 เดือนขึ้นอยู่กับการใช้งาน

วงจรกันไฟกระชาก
(Surge Protection)

Driver มีระบบป้องกันไฟกระชาก ระบบไฟฟ้ามีปัญหา ใช้งานได้ทนทาน

มีประสิทธิภาพสูง
(High Efficiency)

หลอดไฟมีประสิทธิภาพสูง ได้ความสว่างที่มากกว่าด้วยกำลังวัตต์เท่าเดิม

ลูกค้าบางส่วนที่ไว้วางใจเรา (Hilighted References)

รวมลูกค้า INFINITE LED

ความคิดเห็นลูกค้าบางส่วนที่เราภูมิใจ (Positive Feedbacks)

“บริษัทเปลี่ยนมาใช้โคมไฟไฮเบย์ของ INFINTE LED แทน โคมไฟแสงจันทร์ ซึ่งพบว่าค่าไฟลดลงกว่าครึ่ง อีกทั้งยังไม่มีปัญหา ไฟกระพริบ หลอดเสีย ทำให้บริษัทไม่ต้องที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจ้างช่างมาเปลี่ยนใหม่เลย..."
บริษัทเอกชน (มหาชน)
Engineer
“โครงการเราเลือกใช้โคมไฟของ INFINITE เนื่องจากตอบโจทย์การประหยัดไฟ ความสว่าง และใช้งานได้ยาวนาน อีกทั้งมีลูกค้าทงานโครงการทั้งภาครัฐ และเอกชนระดับประเทศมากมายที่เลือกใช้หลอดไฟ โคมไฟ INFINITE ฯลฯ..."
หน่วยงานราชการ
เจ้าหน้าที่
"เปลี่ยนมาใช้โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ของ INFINITE LED เนื่องจากใช้วัสดุเกรดดีตามสเปคของงานโครงการ ซึ่งหลังการติดตตั้งค่าไฟลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทั้งยังลดค่าใช้จ่ายในการเดินสายไฟ ติดตั้งระบบไฟ,การจ้างช่างมาดูแลรักษา ..."
บริษัทเอกชน (มหาชน)
Engineer

หลอดไฟ LED | โคมไฟ LED อื่นๆที่น่าสนใจ (Related Products)

9 เหตุผลที่คุณควรเลือกโคมไฟถนน led ( STREETLIGHT LED)

เปรียบเทียบ !! คุณภาพหลอดไฟ LED T8 กับ หลอดไฟ LED ทั่วไป จะเป็นอย่างไรไปดูกัน !!

เปรียบเทียบความสว่างหลอดไฟ LED T8 (1600lm  – 3600lm)  เทียบกันหมัดต่อหมัด !!

5 ประโยชน์ของโคมไฟถนนโซล่าเซลล์  LED (Solar Streetlight LED)

ยุคที่ความรู้ทางด้านนาโนเทคโนโลยีกำลังก้าวกระโดดเช่นนี้เราเองในฐานะผู้ใช้งานเทคโนโลยีก็ควรที่จะหาข้อมูล เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางด้านนี้เพิ่มเติมไว้ด้วย เพราะนอกจากจะทำให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ แล้ว ยังสามารถที่จะช่วยลดการใช้พลังงานของโลกซึ่งมีผลดีต่อสภาพแวดล้อมที่กำลังย่ำแย่ลงทุกวัน ๆ นอกจากนั้น ก็ยังสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนได้อีกด้วย การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ LED ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ ผู้บริโภคควรหันมาสนใจ วันนี้ Infinite LED จะมาเผยเคล็ดลับการเลือกซื้อโคมไฟถนน LED สำหรับ หน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องกรเปลี่ยนหลอดไฟ ติดตั้ง โคมไฟถนน LED

1.การพิจารณาจากค่าความสว่างลูเมนโดยมีค่าตั้งแต่ 3000 จนถึง 19500 ลูเมนขึ้นไป โดยเลือกอุณหภูมิสีให้เหมาะกับการใช้งาน หากไม่ทราบควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ยี่ห้อ INFINITE LED สามารถช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้

2.พิจารณาราคา โดยส่วนมากมักเลือกที่ราคาถูกไม่ได้พิจารณาจากคุณภาพ เช่นการเลือกใช้ชิพที่มีคุณภาพสูงจาก Osram การที่ไดรเวอร์มี Surge Protection โดยเฉพาะการได้รับการทดสอบสมรรถนะจากสถาบันระดับประดับประเทศ ซึ่งตรงนี้หน่วยงาน หรือองค์มักจะมองข้มจุดตรงนี้ไปเมื่อใช้ไปนานๆ ก็จะเกิดปัญหา ไฟกระพริบ ไปติดๆดับ ไฟดร็อปบ้าง ซึ่งเหล่านี้ล้วนแล้วทำให้เกิดปัญหาค่าใช้จ่ายและค่าเสียเวลาตามหลังมา บางยี่ห้อหรือบางเจ้าก็มักจะโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง เช่นรับประกัน 5 ปี ซึ่งเอาเข้าจริงกลับอิดออด ไม่ค่อยจะให้เคลมก็มีมาแล้ว หากท่านไม่มันใจเราขอแนะนำInfinite LED ซึ่งตรงนี้เรายินดีให้คำแนะนำให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

3.นอกจากนี้มีอีกอย่างนึงที่ต้องพิจารณาก่อนเลือกซื้อ โคมไฟถนน LED ทุกครั้งคือการพิจารณาจำนวน watt ยิ่งใช้จำนวนวัตต์เยอะแสงที่ได้ก็ยิ่งสว่างมากขึ้น ซึ่งค่าใช้จ่ายก็ยิ่งมากตามไปอีกด้วย แนะนำเลือกใช้โคมไฟถนน LED ยี่ห้อ Infinite LED ซึ่งให้ความสว่างมากมากกว่าหลอดทั่วไปแต่ใช้จำนวนวัตต์ที่ต่ำกินไฟน้อยลง ทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายค่าไฟลงไปได้อีกเยอะ ในการเลือกซื้อเราควรจะพิจารณา

หากท่านสนใจหลอดไฟ LED ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟโรงงาน LED , โคมไฟไฮเบย์ LED ,หลอด T8 LED , หลอด T5 LED , โคมไฟถนน LED , หรือผลิตภัณฑ์ LED อื่นๆ แบรนด์ Infinite LED ยินดีให้คำแนะนำ และปรึกษาฟรี สามารถ Customized สเปคได้ตามที่โครงการต้องการ หรือตามข้อกำหนด TOR ผลงานผลิตภัณฑ์ LED ทั้งรัฐและเอกชนชั้นนำระดับประเทศมากมาย ติดต่อ Tel : 062-789-6565, LINE : kckavin , Email : [email protected]

          1. ช่วยประหยัดพลังงาน X2  แน่นอนว่าเมื่อพูดถึงโคมไฟถนน LED (STREETLIGHT LED)สิ่งที่เราได้ยินกันอยู่เสมอก็คือ การช่วยลดใช้พลังงาน หรือประหยัดพลังงานนั่นเอง ซึ่งการลดใช้พลังงานนั้นสามารถทำได้จำกัด และลดลงตามจำนวนกำลังไฟในขณะที่ใช้งาน นอกจากนี้พลังงานที่มาจากแสงอาทิตย์ก็ยังช่วย Save ค่าใช้จ่ายได้อีกต่อนึง

                2. มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน โคมไฟถนน LED (STREETLIGHT LED)มีอายุการใช้งานมากถึง 50,000 ชั่วโมง ในขณะที่หลอดฟลูออเรสเซนส์มีอายุการใช้งานอยู่ที่ 30,000 ชั่วโมง เมื่อเทียบกันแล้วก็เห็นชัดเจนเลยใช่ไหมคะว่าหลอด LED ทนทานกว่าเห็นๆ

                3. ให้ค่าสีที่ถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยน คุณสมบัติโดดเด่นของโคมไฟถนน LED (STREETLIGHT LED)อีกข้อหนึ่งก็คือ การให้ค่าสีที่ถูกต้อง เป็นธรรมชาติ จึงทำให้มองเห็นวัตถุต่างๆ ตามสีจริง ซึ่งค่าสีที่ออกมาก็ไม่เป็นอันตรายต่อสายตาอีกด้วย

                4. ควบคุมสวิตช์เปิด-ปิด ได้ทันที เมื่อเปิดใช้งานโคมไฟถนน LED (STREETLIGHT LED)โคมไฟจะให้แสงสว่างได้เต็มที่ในทันที แต่หากเป็นโคมไฟถนนประเภท หลอดฟลูอเรสเซนส์ หลอดแสงจันทร์ หลอดเมทัลฮาไลด์ และ หลอดโซเดียม จะต้องใช้เวลาสักพักในการให้แสงสว่างอย่างเต็มที่

                5. ไม่มีปัญหากับการรีสตาร์ต การใช้โคมไฟถนน LED (STREETLIGHT LED)ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการรีสตาร์ต จึงเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยประหยัดพลังงาน เพราะการรีสตาร์ตตลอดเวลาจะทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน และยังมีความเสียงต่อการเกิดเพลิงไหม้ได้ง่ายอีกด้วย

                6. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากช่วยลดการใช้พลังงานแล้ว การใช้โคมไฟถนน LED (STREETLIGHT LED)ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือหากมีก็เพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนส์ และหลอดแสงจันทร์ ที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม   

                7. ช่วยลดแสงสะท้อนที่ตกกระทบพื้น อีกหนึ่งคุณสมบัติดีเด่นของโคมไฟถนน LED (STREETLIGHT LED)ก็คือ ลดการสะท้อนกลับของแสงที่ตกกระทบพื้น จึงทำให้ไม่รบกวนการมองเห็น เป็นการช่วยลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้บนท้องถนน

                8. ไร้แมลงก่อกวน การใช้โคมไฟถนน LED (STREETLIGHT LED)จะช่วยให้หมดปัญหาเรื่องแมลงก่อกวน เพราะโคมไฟถนน LED (STREETLIGHT LED) จะไม่ปล่อยรังสียูวี และไม่ดึงดูดแมลงให้มาชุมนุมบริเวณโคมไฟ

                9. มีอุณหภูมิต่ำ แต่ให้แสงสว่างสูง ในขณะที่ใช้งานโคมไฟถนน LED (STREETLIGHT LED)จะมีอุณหภูมิต่ำแต่จะให้แสงสว่างมาก จึงทำให้เกิดความร้อนภายในอุปกรณ์น้อย ซึ่งถือเป็นการช่วยยืดอายุการใช้งานของโคมไฟถนนอีกทางหนึ่ง

เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าข้อดีของการใช้ โคมไฟถนน LED (STREETLIGHT LED)นั้นมีมากมาย ซึ่งก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีอีกหนึ่งช้อยส์ แต่อย่างไรก็ตาม อย่าลืมเปรียบเทียบคุณสมบัติอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่นประสิทธิภาพความสว่าง (lumen/watt), ความคงทนของโคมไฟ, อุณหภูมิสีที่เหมาะสม, หรือวงจรกกันไฟกระชาก (Surge Protection) และควรใช้โคมไฟถนนจากผู้ผลิตและจำหน่ายโคมไฟถนน LED ที่ได้รับมาตรฐาน เช่น มอก, ISO9001, ISO14001, รวมถึงความสอดคล้องเหมาะสมกับการใช้งานด้วยนะคะ

Product ที่เกี่ยวข้อง : https://www.ledinfinite.com/infinite-led-โคมไฟถนนโซล่าแอลอีดี-street ,   https://www.ledinfinite.com/โคมไฟไฮเบย์-led 

แหล่งพลังงานนั้นมีหลากหลายรูปแบบแต่เนื่องจากพลังงานต่างๆนั้นมีอยู่อย่างจำกัด เมื่อมีการใช้แล้วสามารถหมดไปได้ ไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดิบหรือแม้แต่พลังงานที่มาจากถ่านหิน ล้วนแล้วแต่มีวันหมดไปที่คนส่วนมากนิยมใช้หลังงานเหล่านี้เพราะมีราคาถูกเหมาะสมที่จะใช้ในปริมาณมากๆ แต่ข้อเสียของพลังงานเหล่านี้คือก่อให้เกิดมลภาวะในอากาศอาจจะส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชนที่อยู่

บริเวณโดยรอบและไม่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ จึงทำให้ต้องมีการหาแหล่งพลังงานใหม่ๆ มาทดแทนการใช้พลังงานที่สามารถหมดไปได้ในปัจจุบันได้มีการนำพลังงานจากธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรามาใช้เป็นพลังงานทดแทนซึ่งเป็นพลังงานสะอาดเพื่อไม่ก่อให้เกิดมลพิษและยังสามารถช่วยลดลดปัญหาภาวะโลกร้อนด้วย

สำหรับโคมไฟก็เช่นเดียวกันในอดีตได้มีการใช้หลอดไฟที่มีส่วนประกอบหรือสารที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสารปรอทที่เป็นส่วนประกอบของหลอดฟลูออเรสเซนต์ ซึ่งมีผลร้ายแรงต่อระบบประสาททำให้เกิดอาการปวดหัวได้ สำหรับหลอดตะเกียบก็ส่วนผสมของสารที่สามารถก่อให้เกิดมะเร็งได้เมื่อได้ทราบถึงผลอันตรายของหลอดไฟแล้วมนุษย์จึงได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อนให้หลอดไฟนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟ LEDที่ถูกผลิตขึ้นมาด้วยวัสดุคุณภาพสูงจึงทำให้มีราคาแพงขึ้นกว่าหลอดแบบเก่าแต่จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าละไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายอีกด้วยและยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายมาเป็นโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ (Solar Street Light) ซึ่งมีความนินมมากในปัจจุบันเนื่องจากมีการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ สามารถผลิตไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ได้อย่างไม่จำกัดทำให้เป็นหนึ่งในทางเลือกใหม่ที่มีความน่าสนใจเพราะการดูแลรักษานั้นทำได้ไม่ยาก สามารถเช็ดและทำความสะอาแผงโซล่าเซลล์ได้เลยเนื่องจากตัวแผงนั้นเป็นส่วนสำคัญที่ใช้รับแสงแล้วจึงค่อยเปลี่ยนมาเป็นพลังงานไฟฟ้า ถ้าในส่วนของแผงเกิดการชำรุดเสียหายไฟโซล่าเซลล์ก็จะไม่สามารถใช้การได้ ต้องทำการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดแล้วจึงจะกลับมาใช้งานได้ดังดิม ในส่วนของการติดตั้งก็ไม่ยุ่งยากเช่นเดียวกันเพราะมีแค่เสาไฟ หลอดไฟและอุปกรณ์บางส่วนก็สามารถติดตั้งได้แล้ว จึงทำให้สะดวกไม่ต้องใช้บัลลาสต์หรือสตัสเตอร์ที่เป็นอุปกรณ์เสริมเหมือนหลอดไฟสมัยก่อนและประหยัดเวลาในการติดตั้ง ถ้าคิดถึงค่าไฟในระยะยาวก็บอกเลยว่าคุ้มค่าแก่การลงทุนมากเลยทีเดียว

โคมไฟโซล่าเซลล์นั้นมีส่วนช่วยลดรายจ่ายการเดินระบบสายไฟและลดรายจ่ายในด้านของการซ่อมบำรุงลงได้ เนื่องจากมีการใช้พลังงานจากแสงอาทตย์ที่เป็นพลังงานที่ใช้ได้ฟรีเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถใช้ได้เรื่อยๆ ไม่มีวันหมดไป ในการติดตั้งหลอดไฟแบบเก่าต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการมาติดตั้งเดินระบบสายไฟให้ยุ่งยาก และต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องการจ้างงานช่างเพื่อดูแล ซ่อมบำรุง และติดตั้งระบบสายไฟต่างๆ เมื่อหลอดไฟเสียก็ต้องมาคอยต่อระบบสายไฟให้วุ่นวายทุกครั้งไปหรือบางที่ ที่อาจจะมีสัตว์รบกวนเช่นหนูหรือแมลงต่างๆคอยเข้ามาทำความเสียหายให้แก่ระบบสายไฟทำให้ต้องไล่ระบบสายไฟหาเส้นที่เสียหายจริงๆ เกิดความล่าช้าและเกิดความผิดพลาดได้สูงในการทำงาน

ในการติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์นั้น ก็ต้องมีการใช้ผู้เชี่ยวชาญเช่นเดียวกันแต่เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ในส่วนของการซ่อมบำรุงของหลอดธรรมดานั้นต้องมีการชำรุดเสียหายอยู่เรื่อยๆและต้องค่อยตรวจเช็คระบบสายไฟให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ แต่สำหรับโซล่าเซลลล์ที่ไม่ต้องใช้ระบบการเดินสายไฟ เพียงแค่หมั่นทำความสะอาดตัวแผงโซลล่าเซลล์ให้สามารถรับพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเต็มที่ โดยอย่าใช้น้ำยาที่มีฤทธิ์รุนแรงในการทำความสะอาด การทำความสะอาดนั้นควรใช้แค่ผ้าชุบน้ำเปล่าก็เพียงพอแล้ว การทำความสะอาดเช่นนี้ทุกคนสามารถทำได้ทุกเพศทุกวัยและไม่ต้องกลัวอันตรายจากไฟฟ้าเนื่องจากไม่ต้องมีระบบการเดินสายไฟจึงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจรหรืออันตรายอื่นๆ ทิศทางในการรับแสงและองศาความลาดชันในการติดตั้งก็มีผลเช่นเดียวกันจึงต้องมีการหาทิศทางและวางแผนก่อนการติดตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้คุ้มค่าที่สุด ในระยะยาวยังไม่ต้องกังวลเรื่องสายไฟชำรุดไปตามกาลเวลาอีกด้วย

โคมไฟโซล่าเซลล์นั้นเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสมกับทุกประเทศและทุกพื้นที่ทั่วโลก ใช้งานสะดวกได้ทุกที่โดยเฉพาะที่ที่สัมผัสแสงโดยตรง เช่นในส่วนของกำแพง หัวเสา หรือแม้แต่ตรงหน้าบ้าน แต่แสงที่ส่องสว่างได้นานแค่ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงเวลาที่โซลล่าเซลล์รับแสงแล้วเปลี่ยนมาเป็นพลังงานเก็บไว้ในแบตว่ามากน้อยแค่ไหน อายุการใช้งานของตัวแบตและแผงนั้นมีระยะเวลายาวนานแต่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทเพราะโซลาเซลล์นั้นมีหลากหลายยี่ห้อมากในท้องตลาด

ปัจจุบันถ้าจะเลือกซื้อก็ต้องดูสินค้าที่มีการรับรองมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือและไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์ของตัวท่านเองอีกสิ่งนึงที่ควรคำนึงถึง ยี่ห้อหรือรุ่นของโคมไฟโซล่าเซลล์ ซึ่งควรเลือกซื้อ โคมไฟโซล่าที่มีคุณภาพสูง เพื่อความคุ้มค่ากับเงินที่คุณจ่ายไป ซึ่งทางเรา INFINITE LED มีโคมไฟโซล่าเซลล์คุณภาพสูง ให้คุณได้เลือกซื้อ หากคุณสนใจ โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ (Solar Street Light) คุณภาพสูง ผลิตมาเพื่องานโปรเจค งานโครงการ อยากเปลี่ยนไปใช้หลอด LED เรายินดีให้คำปรึกษาฟรี Tel: 062-445-5195, LINE : Kckavin Www.Ledinfinite.Com

                โคมไฟถนนโซลาร์เซลล์ แอลอีดี (LED Solar Streetlight) เป็นโคมไฟที่เริ่มเป็นที่นิยมใช้กันมากขึ้น เนื่องจากติดตั้งไม่ยุ่งยาก มีแค่เสาไฟ หลอดไฟและอุปกรณ์บางส่วนก็สามารถติดตั้งได้แล้ว มันจึงสะดวกและประหยัดมาก โดยเฉพาะค่าไฟในระยะยาว อย่างไรก็ตามโคมไฟประเภทนี้ก็มีทั้งแบบคุณภาพดีและแย่ เพราะฉะนั้นถ้าต้องการซื้อ โคมไฟถนนโซลาร์เซลล์ แอลอีดี (LED Solar Streetlight) ให้ได้คุณภาพและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานก็ต้องเลือกด้วยวิธีดังต่อไปนี้

วิธีเลือก โคมไฟถนนโซลาร์เซลล์ แอลอีดี (LED Solar Streetlight)

  1. พื้นที่ที่จะติดตั้งโคมไฟถนนโซลาร์เซลล์ แอลอีดี (LED Solar Streetlight)  ก่อนจะซื้อต้องดูก่อนว่าพื้นที่ที่ต้องการติดตั้งโคมไฟนั้นมีความสว่างมากน้อยเพียงใด แดดจัดไหม มีฝนตกบ่อยไหมหรือมีเมฆเยอะตลอดทั้งปีหรือเปล่า ถ้าเป็นพื้นที่โล่ง ฝนไม่ค่อยตก สว่างและแสงแดดส่องถึงตลอดทั้งวันใช้แผงโซลาร์เซลล์แบบโพลีคริสตัลไลน์ก็เพียงพอต่อความต้องการแล้ว แถมยังช่วยประหยัดต้นทุนด้วย แต่ถ้าต้องติดตั้งในจุดที่แสงแดดน้อย ฝนตกบ่อย ควรเลือกใช้แผงโซลาร์เซลล์แบบโมโนคริสตัลไลน์จะเหมาะสมกว่า เนื่องจากเก็บสะสมพลังงานได้ดีกว่านั่นเอง
  2. หลอดไฟของโคมไฟ ถนน โซลาร์เซลล์ แอลอีดี (LED Solar Streetlight) แนะนำให้ใช้หลอดไฟประเภท LED เพราะว่าให้ความสว่างมากกว่า มีอายุการใช้งานยาวนาน 50,000-100,000 ชั่วโมงกันเลยทีเดียว แถมยังอดทนต่อสภาพแวดล้อม ทั้งหนาวจัดและร้อนจัด ประหยัดไฟ ไม่มีสารปรอทหรือสารอันตราย เป็นมิตรต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  3. แบตเตอรี่ของโคมไฟ ถนน โซลาร์เซลล์ แอลอีดี (LED Solar Streetlight) ควรใช้แบตเตอรี่แบบแห้ง กำลังไฟ 28 วัตต์ขึ้นไป ความจุ 12 โวลต์ อย่างไรก็ตามอย่างลืมดูค่าวัตต์ของแผงโซลาร์เซลล์ด้วย จะได้เลือกซื้ออุปกรณ์ที่สามารถทำงานได้อย่างสอดคล้องกัน
  4. อุปกรณ์ควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟของโคมไฟ ถนน โซลาร์เซลล์ แอลอีดี (LED Solar Streetlight) เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยบริหารจัดการประจุภายในแบตเตอรี่ ดังนั้นจึงมีความสำคัญมาก แบตเตอรี่จะใช้งานได้ยาวนานหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ชิ้นนี้นี่เอง หากอุปกรณ์ชิ้นนี้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โคมไฟ ถนน โซลาร์เซลล์แอลอีดี (LED Solar Streetlight) จะยังส่องสว่างได้ถึงแม้ว่าวันนั้นจะไม่มีแดดก็ตาม ซึ่งอาจจะส่องสว่างได้ยาวนานถึง 3 วันเต็มๆกันเลยทีเดียว
  5. ประกันของโคมไฟ ถนน โซลาร์เซลล์ แอลอีดี (LED Solar Streetlight) การมีประกันจะช่วยรับประกันได้ว่าอุปกรณ์ที่ซื้อมามีมาตรฐานน่าเชื่อถือได้ และยังสามารถส่งซ่อมหรือเคลมได้หากเกิดปัญหาขึ้นตามระยะเวลาที่ประกันกำหนด

                นอกจากทั้ง 5 ข้อด้านบนที่กล่าวถึงไปแล้ว ยังมีอีกเรื่องคือตัวเหล็กที่ใช้ทำเสาไฟควรทำจากเหล็กกล้าชุบกัลป์วาไนซ์ด้วย เพราะมันจะช่วยให้เสาแข็งแรงทนทาน ทนต่อการกัดกร่อน ใช้งานได้นานถึง 20 ปี สุดท้ายนี้อย่าลืมคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยและความถูกต้องของการติดตั้งตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ เพราะในการใช้งานจริง ความปลอดภัยของผู้ใช้งานนั้นสำคัญมากที่สุด

Scroll to Top