โคมไฟโซล่าเซลล์

ข้อควรรู้ของคนที่ใช้โคมไฟพลังงานโซล่าเซลล์

โคมไฟ เนื่องจากในปัจจุบัน โคมไฟโซล่าเซลล์ กลายเป็นหนึ่งในพลังงานที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เพราะนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยประหยัดค่าไฟได้เป็นอย่างดี  กระบวนการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า จะใช้วิธีเปลี่ยนจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า คือการนำ ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ในช่วงเวลากลางวัน  และจะถูกนำออกมาใช้งานในช่วงเวลากลางคืน โดยกระบวนการทำงานทั้งหมดนี้จะหมุนเวียนไปเรื่อย ๆ ซึ่งกระแสไฟที่ถูกนำมาใช้จะเป็นพลังงานสะอาด 100% ทำให้คุณไม่จำเป็นต้องเสียค่าไฟฟ้าเลย การเลือกโคมไฟก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานว่า เราจะนำโคมไฟมาใช้งานในรูปแบบไหน เช่น บ้านเรือน การเกษตร อุตสาหกรรม

เรามาดูกันว่าการติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ควรคำนึงถึงอะไร จึงจะได้รับพลังงานอย่างเต็มที่

1.ทิศทางในการติดตั้งแผงของ โคมไฟโซล่าเซลล์

ถ้าเราทำการติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ทางทิศตะวันออกแผงโซล่าเซลล์จะสามารถรับพลังงานได้ในช่วงเช้าตรู่จนถึงเที่ยง หรือเวลาในช่วง 06:00 ถึง 12:00 น. เท่านั้น ส่วนในช่วงเที่ยงจนถึงบ่ายนั้นในทิศทางดังกล่าวแผงโซล่าเซลล์จะชาร์จไฟได้น้อยมาก แต่ถ้าคุณติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ทางด้านทิศตะวันตกแผงโซล่าเซลล์จะชาร์จไฟได้อย่างเต็มที่ในช่วงเที่ยงจนถึงบ่ายเท่านั้น ซึ่งอาจจะไม่พอที่จะใช้ในการชาร์จเข้าแบตเตอรี่ ดังนั้นถ้าคุณติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ทางทิศใต้จะทำให้แผงโซล่าเซลล์สามารถที่จะรับแสงแดดในช่วงเวลาตั้งแต่ 06:00 จนถึง 18:00 น. ซึ่งจะสามารถรับแสงแดดได้มากกว่าการติดตั้งแบบอื่น ดังนั้นการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในทิศใต้จะให้ประสิทธิภาพในการชาร์จแบตเตอรี่และทำงานของโคมไฟโซล่าเซลล์ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

2. องศาหรือความลาดชันในการติดตั้งแผง โคมไฟโซล่าเซลล์

การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ให้มีองศาหรือความชันที่สามารถรับแสงโซล่าเซลล์ได้ดีที่สุดคือ การทำให้แผงโซล่าเซลล์นั้นตั้งฉากกับแนวดวงอาทิตย์มากที่สุด ซึ่งจะทำให้แผงโซล่าเซลล์สามารถที่จะรับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อนำมาเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยทั่วไปแล้วเราจะนิยมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ที่มุมประมาณ 45 องศากับพื้นดิน ซึ่งเป็นมุมที่แผงโซล่าเซลล์สามารถที่จะทำการรับแสงได้อย่างดีที่สุด

3. การดูแลรักษาแผง โคมไฟโซล่าเซลล์

ในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นั้น จำเป็นอย่างมากที่จะต้องพิจารณาถึงความสะดวกในการที่จะดูแลแผงโซล่าเซลล์ เพราะว่าเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์อยู่เป็นประจำอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง โดยการใช้น้ำสะอาดและผ้าชุบน้ำเช็ดฝุ่นที่เกาะอยู่บนแผงโซล่าเซลล์ เพื่อช่วยให้แผงโซล่าเซลล์สามารถที่จะทำหน้าที่รับแสงได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นั้น คุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะวางตำแหน่งในการติดตั้งให้สามารถทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ได้อย่างสะดวก เพื่อการทำงานของแผงโซลล่าเซลล์ได้อย่างเต็มที่ตลอดเวลา และช่วยให้คุณใช้งานโคมไฟโซล่าเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นไงบ้างครับขั้นตอนการติดตั้งและดูแลแผงโซล่าเซลล์ งั้นเรามาดูข้อดีและข้อเสียของการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์กันบ้างครับ

ข้อดีของไฟพลังงานแสงอาทิตย์

1.แหล่งพลังงานที่ใช้ไม่มีวันหมด 

แหล่งพลังงานอื่นๆ ที่เราใช้อยู่หลักๆ ไม่ว่าจะเป็นน้ำมัน ถ่านหิน หรือก๊าซธรรมชาตินั้นเป็นทรัพยากรที่มีจำกัด ในขณะที่ดวงอาทิตย์จะยังอยู่คู่โลกในจักรวาลตลอดไป จนกว่าดวงอาทิตย์จะถึงจุดจบในหลายพันล้านปีข้างหน้านั่นก็คือ ไม่มีวันหมด และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

2.เป็นแหล่งพลังงานที่สะอาด

ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์นั้น เกิดจากการเปลี่ยน ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นกระแสไฟฟ้าโดยตรง จึงไม่เหมือนกับระบบผลิตไฟอื่นๆ ที่จะต้องเผาน้ำมัน เผาถ่านหิน แล้วปั่นเทอร์ไบน์ด้วยไอน้ำ ซึ่งเหล่านี้ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมลภาวะทางเสียงต่างๆ

3.เป็นพลังงานทดแทนที่ดี

สามารถประหยัดไฟฟ้าได้สูงแล้วแต่การนำมาใช้งาน ในบางพื้นที่ที่ไฟฟ้าไม่สามารถเข้าถึง ก็สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้

4.ผลิตไฟฟ้าได้ทุกขนาด

ไม่ว่าจะใช้ภายในบ้าน การเกษตร หรือโรงงานอุตสาหกรรม สามารถประยุกต์ใช้ได้หมด

ไม่ว่า ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ จะดียังไง มันก็จะมีข้อเสียที่ผู้ใช้งานควรรู้อยู่บ้างครับ งั้นเรามาดูในส่วนข้อเสียของพลังงานแสงอาทิตย์กันบ้างนะครับ

ข้อเสียของ ไฟพลังงานแสงอาทิตย์

1. แปรผันตามสภาพอากาศ

ผลผลิตที่ได้ไม่สม่ำเสมอ เนื่องจากสภาพอากาศและดวงอาทิตย์ไม่ได้ส่องแสงตลอดเวลา ต้องมีการเก็บสะสมไว้ถึงจะมีไฟฟ้าใช้ในเวลากลางคืน เนื่องจากกระแสไฟฟ้าจะผลิตได้จากแสงอาทิตย์เท่านั้น

2. ปริมาณไฟฟ้า

ความเข้มของพลังงานแสงอาทิตย์นั้นอาจไม่สูง หากต้องการพลังงานในปริมาณมาก จึงต้องเพิ่มจำนวนของแผงโซล่าเซลล์ตามขนาดที่ต้องการใช้ไฟฟ้า และพื้นที่ติดตั้งที่มากตามไปด้วย

3. การซ่อมบำรุง

ปัจจุบันการติดตั้งและค่าบำรุงรักษาของอุปกรณ์ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ยังค่อนข้างสูงอยู่ ทั้ง แผง โคมไฟโซล่าเซลล์ แบตเตอรี่

ดวงอาทิตย์ปล่อยพลังงานได้มากมายมหาศาลและต่อเนื่องแทบไม่มีวันหมดสิ้น เพียงหนึ่งชั่วโมง โลกได้รับไฟพลังงานจากแสงอาทิตย์ในรูปของรังสีถึงประมาณ 174,000 เทระวัตต์ หรือเกือบเท่ากับพลังงานทั้งหมดที่โลกใช้ตลอดปี ในจำนวนนี้ 30% จะถูกสะท้อนกลับไปในอวกาศ ส่วนที่เหลือจะถูกดูดซับโดยเมฆ มหาสมุทร และพื้นดิน การผลิตพลังงานที่เรียกว่า “พลังงานแสงอาทิตย์” ในปัจจุบันก้าวหน้าไปมากและมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำลงมาเรื่อยๆ ทำให้พลังงานแสงอาทิตย์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีอัตราการเติบโตสูงสุด

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ LED INFINITE | SOLAR STREETLIGHT รุ่น URBANBRIGHT

 • แบตเตอรี่(Battery) ระดับ LiFePO4
 • ความสว่างสูงถึง “150 LM/W”
 • LED CHIP ระดับโลก (OSRAM / SEOUL SEMI)
 • ผ่านมาตรฐานการทดสอบคุณภาพมากมาย เช่น มอก. LM79 LM80+TM21 และยังมีผลทดสอบอื่นๆ อีกมากมาย
 • วงจรป้องกันไฟกระชาก (Surge Protection) 2000V
 • รับประกันยาวนานถึง 3 ปี 
 • คุ้มค่า ทนทาน มาตรฐานสูง

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ LED INFINITE | SOLAR STREETLIGHT รุ่น ALL IN ONE 

 • ติดตั้ง ง่าย และทนทานต่อทุกสภาพภูมิอากาศ
 • LED CHIP ระดับโลก (OSRAM / SEOUL SEMI)
 • ผ่านมาตรฐานการทดสอบคุณภาพมากมาย เช่น มอก. LM79 LM80 และยังมีผลทดสอบอื่นๆ อีกมากมาย
 • วงจรป้องกันไฟกระชาก (Surge Protection) 2000V
 • รับประกันยาวนานถึง 1 ปี 
 • คุ้มค่า ทนทาน มาตรฐานสูง

หลอดไฟ LED | โคมไฟ LED อื่นๆที่น่าสนใจ (Related Products)

Scroll to Top