contact

line oa

  เงื่อนไขการรับประกันสินค้าของบริษัท

  1. การรับประกันสินค้า สินค้านั้นๆเป็นไปตามระยะเวลาที่ทางบริษัทกำหนดตามใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี หรือใบรับประกัน
  2. ผู้ซื้อต้องแสดงใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี หรือใบรับประกัน เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ซื้อสินค้าต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการการคุ้มครองการรับประกันสินค้า
  3. กรณีที่ได้รับสินค้าจากการจัดส่งแล้ว เกิดสินค้ามีลักษณะไม่ตรงสเป็ค หรือเสียหายแบบต่างๆ เช่น แตก,ชำรุด, หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, มีรอยขูดถลอก ให้ส่งคืนสินค้าพร้อมใบเสร็จรับเงิน และอุปกรณ์ทั้งหมดภายใน 7 วัน
  4. ถ้าสินค้าเกิดปัญหาในระหว่างอายุประกันจากการใช้งานและติดตั้งที่ถูกต้องและปกติ ทางเราจะทำการเปลี่ยนอะไหล่หรือเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ โดยให้ลูกค้าส่งของที่ชำรุดคืนบริษัทเพื่อตรวจสอบ
  5. การรับประกันจะรับประกันความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น และรับประกันสินค้าภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธี และเหมาะสมเท่านั้น โดยการใช้งานควรมีการปิดหลอดไฟ/โคมไฟเพื่อให้การใช้งานที่ปกติและยาวนาน โดยไม่ควรเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน การใช้งาน 24ชั่วโมงต่อวันถือว่าเป็นการใช้งานที่ไม่ปกติและจะทำให้สินค้าชำรุดเสียหายก่อนระยะเวลาอันควรและถือไม่รวมในอายุการรับประกันสินค้าจากการใช้งานปกติ
  1. ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับเปลี่ยนสินค้าใหม่ หากสินค้าชำรุด หรือเสียหายอันเกิดมาจากการใช้งานผิดวิธี ผิดวัตถุประสงค์จากที่ออกแบบไว้, การใช้แรงดันไฟไม่ตรงกับมาตรฐานของสินค้า และการใช้งานผิดประเภท
  2. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่รับประกันสินค้าที่มีสภาพผิดปกติ เช่น บุบ, บิ่น, งอ, ทะลุ, มีรอยขูดถลอด มีรอยแกะเป็นต้น หรือสินค้าที่เกิดจากการเก็บรักษาไม่ถูกต้อง เช่น เปียกน้ำ. คราบสนิม. คราบน้ำ หรืออื่นๆ
  3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่รับประกันสินค้าที่เกิดจาก การติดตั้ง การใช้งานที่ผิดวิธีหรือผิดประเภท , ติดตั้งหรือต่อสายไม่ถูกวิธี
  Scroll to Top