เอกชน

Mama มาม่า
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
Betagro เบทาโกร
SATIN
PTT ปตท
glovetex
LION
THAI STEELCABLE PCL
เลิศดำรง
กุ๊กก็ใช้หลอดไฟ LED
INTER
KCE ก็เปลี่ยนมาใช้หลอด LED INFINITE
MBK มาบุญครอง
Hotel พัทยา ใช้หลอด LED INFINITE
TULIP บริษัท-ที.แอล.-มาร์เก็ตติ้ง-จำกัด INFINITE
อนุบาลเด่นหล้า
DEESTONE
IMCO food pack ก็ใช้ หลอด LED INFINITE
INNOVATION ก็ใช้หลอดไฟ LED INFINITE

ราชการ

โรงพยาบาลเสนางคนิคม
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลประดังเบซาร์
เทศบาลปากช่อง ใช้หลอด LED INFINITE
วิทยาลัยเทคนิคอุบล
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีนครินทร ใช้หลอด LED INFINITE
เทศบาลท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED
รพ นาจะหลวย - INFINITE LED
โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์
กรมสรรพกร - INFINITE LED
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จ.อุดรธานี
รพ พุทธมณฑล ใช้หลอดไฟ LED ของ INFINITE
โรงเรียนสตรียะลา
โรงเรียนสวนกุหลาบ
โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว เปลี่ยนมามใช้หลอดของ INFINITE LED
ศศินทร์
ให้คะแนนหน้านี้!
[Total: 0 Average: 0]