led driver

led driver คืออะไร สำคัญอย่างไรสำหรับการเลือกหลอดไฟ

led หรือที่เรียกว่า ไดโอดเปล่งแสงนั้น จะมีอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวกข้อง อุปกรณ์นั้นก็คือ led driver ส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่รู้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญเช่นกัน สำหรับการเลือกซ์้อหลอดไฟ LED เพราะ led chip นั้นจะทำงานก็ต้องมี led driver ตัวนี้ในการทำงาน

LED chipหรือเม็ดชิป คือ แหล่งกำเหนิดแสงสว่าง  และเป็นส่วนประกอบที่สำคัญใน หลอดled (แอลอีดี / LED ย่อมาจาก L: Light / E: Emitting / D: Diode หรือเข้าใจง่าย ๆ ก็คือ “ไดโอดชนิดเปล่งแสง” ที่สามารถนำไปติดตั้งในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงสถานะ รวมถึงเพื่อใช้เป็นแหล่งกำเนิดแสงแบบต่าง ๆ แต่ที่เราคุ้นเคยกันมากที่สุดก็คือ หลอดไฟ LED นั่นเอง

led driver คืออะไร

LED Driver คือ ชุดขับหลอดอิเล็กทรอนิกส์ของโคมไฟแอลอีดี เป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญของการกำหนดอายุโคมไฟรุ่นใดรุ่นหนึ่ง การเลือกซื้อโคมไฟจึงต้องพิจารณาในรายละเอียดของ LED Driver ร่วมด้วยเสมอ

ไดรเวอร์ LED จะควบคุมปริมาณพลังงานที่ LED หรือกลุ่มของ LED ต้องการ เนื่องจากไดโอดเปล่งแสงเป็นอุปกรณ์ให้แสงสว่างที่ใช้พลังงานต่ำซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนานและใช้พลังงานต่ำ จึงต้องการแหล่งพลังงานพิเศษ

งานหลักของไดรเวอร์ LED

คือการจัดหาแรงดันไฟฟ้าต่ำและปกป้อง LED

LED แต่ละดวงสามารถใช้กระแสไฟได้สูงสุด 30mA และทำงานที่แรงดันไฟฟ้าประมาณ 1.5V ถึง 3.5V ไฟ LED หลายดวงสามารถใช้แบบอนุกรมและแบบขนานเพื่อสร้างแสงสว่างภายในบ้าน ซึ่งอาจต้องใช้แรงดันไฟฟ้ารวม 12 ถึง 24 V DC ไดรเวอร์ LED จะเปลี่ยน AC เพื่อตอบสนองความต้องการและลดแรงดันไฟฟ้า ซึ่งหมายความว่าแรงดันไฟหลัก AC สูงซึ่งมีตั้งแต่ 120V ถึง 230V จะต้องเปลี่ยนเป็นแรงดัน DC ต่ำที่จำเป็น

ไดรเวอร์ LED ยังป้องกันไฟ LED จากการเปลี่ยนแปลงของแรงดันและกระแส แม้ว่าแหล่งจ่ายไฟหลักจะเปลี่ยนไป วงจรจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันและกระแสที่ส่งไปยัง LED จะอยู่ในช่วงที่เหมาะสมเพื่อให้ทำงานได้ การป้องกันจะหยุดไม่ให้ LED ได้รับแรงดันและกระแสมากเกินไป ซึ่งจะส่งผลเสียต่อ LED หรือกระแสไฟไม่เพียงพอ ทำให้สว่างน้อยลง

เครดิตเพจ

 

 

 

 

Scroll to Top