โคมไฟโรงงาน (led high bay)

ค่า CRI ในโคมไฟโรงงาน (led high bay)

สีและแสงถือใน โคมไฟไฮเบย์ LED High bay เป็นสิ่งสำคัญในงานสถาปัตยกรรมและ สำหรับคนที่อาศัยอยู่ภายในอาคารและภายนอกอาคาร ซึ่งแสงแต่ละประเภทก็จะให้คุณภาพสีที่แตกต่างกัน โดยคุณภาพสีจริงของวัสดุหรือวัตถุที่ปรากฏขึ้นจะมาจากแหล่งกำเนิดแสง ทำให้กระทบต่อความรู้สึกและการรับรู้ โดยเฉพาะในพิพิธภัณฑ์หรือแกลเลอรีแสดงภาพเขียนเก่าที่แทบจะไม่เห็นสีของภาพ หรืออาจจะเป็นการใช้โคมไฟไฮเบย์ LED High bay ในอาคารหรือโกดังด้านอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องใช้แสงเป็นจำนวนมาก

CRI (หรือ Ra) คือ ดัชนีความถูกต้องของสี เป็นค่าที่ใช้บอกว่าหลอดไฟประเภทต่าง ๆ จะทำให้สีของ

วัตถุที่อยู่ใต้แสงจากหลอดนั้นผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงมากน้อยเพียงใด มีค่าตั้งแต่ 0-100 (100 = ดีเยี่ยม ) เทียบวัดจากแสงอาทิตย์ เพราะแสงอาทิตย์ให้สเปกตรัมครบทุกสี ซึ่งจะให้ค่าความถูกต้องที่สุด ไม่เพี้ยนไปจากความจริง

หลอดไฟแต่ละชนิดจะให้ค่า CRI ไม่เท่ากัน        
หลอด LED จะมีค่า CRI ≥  80 ซึ่งถือว่า ค่าความถูกต้องของสีค่อนข้างสูง อยู่ในช่วงที่เหมาะสมต่อการใช้งาน 
ทำให้สีของวัตถุที่เรามองเห็นภายใต้แสงของหลอด LED นั้นจะค่อนข้างไม่ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง และยังสามารถช่วยถนอมสายตาได้ เนื่องจากสายตาเราจะทำงานในภาวะปกติไม่ทำงานหนักเกินไปอีกด้วย
โดยหลอดที่เราใช้ ในโคมไฮเบย์ LED High bay ที่ได้ค่า CRI > 80 อีกด้วยช่วยให้ได้ค่าสีจริง และ ถนอมสายตาผู้ใช้งานได้อีกด้วย

              โคมไฟไฮเบย์ LED High bay  อุปกรณ์ให้แสงสว่างที่นิยมนำไปติดตั้งในพื้นที่ที่มีบริเวณกว้างและมีเพดานสูงซึ่งจะติดตั้งภายในอาคารในปัจจุบันนิยมนำไปใช้ในด้านอุตสาหกรรมทั้งในส่วนของการควบคุมการผลิตและส่วนของคลังสินค้า  ควรคำนึงถึงค่า CRI ซึ่งก็คือค่าความถูกต้อง ของสี โดยทั่วไปแล้วสินค้า ประเภทแอลอีดีจะมีค่าความถูกต้องของสีมากกว่า 70 ซึ่งหากโคมไฮเบย์ LED ตัวใดมีค่าความถูกต้องของสีสูงก็จะได้สีที่ถูกต้องเมื่อแสงไปกระทบกับวัตถุ

ดังนั้นหากจะติดตั้งโคมไฟไฮเบย์ LED ในห้องปฏิบัติการต่างๆจะต้องเลือกสีที่ถูกต้อง เพราะปัจจุบันจากที่เราติดโคมไฟโรงงาน LED High bay นั้นมีค่าCRI 70, 80  ในอนาคตอาจมีค่าแสงCRI 90 100 ทำให้เราสามารถเห็นแสงของวัตถุได้ชัดเจนไม่ผิดเพี้ยนมากขึ้นอีกด้วย

หลอดไฟ LED | โคมไฟ LED อื่นๆที่น่าสนใจ (Related Products)