กลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล สำนักงาน

กลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล สำนักงาน

 

กลุ่มลูกค้าที่เปลี่ยนมาใช้หลอด LED หน่วยงานราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล สำนักงาน

กลุ่มลูกค้า

  1. หน่วยงานราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล สำนักงาน นั้นถือได้ว่าแสงสว่างเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการทำงาน เพราะงานราชการจำเป็นต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอในการทำงาน และพิจารณาเอกสาร เขียนหนังสือ หรือทำการสอน
  2. แสงสว่างที่ดีและเพียงพอนั้นจะทำให้การทำงานได้อย่างราบรื่น ไม่ปวดตา และทำงานได้อย่างมีความสุข

หลอดไฟ T8 LED
สินค้าขายดีประกลุ่มนี้

3. INFINITE LED นั้น ได้รับมาตรฐานระดับสูงต่างๆจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น มอก. และการทดสอบคุณภาพระดับสูง จากสถาบันของรัฐ

4.เราสามารถกำหนดและผลิตได้ตามคุณสมบัติ(Specifications) ต่างๆที่ต้องการ หรือให้ข้อแนะนำในการกำหนดมาตรฐาน TOR ตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับอย่างสูงในอุตสาหกรรมแสงสว่างได้อย่างดี เช่น มาตรฐาน มอก, ผลทดสอบ LM79 LM80 และมาตรฐานอื่นๆอีกมากมายจากห้องทดสอบที่ได้มาตรฐานของรัฐ

รพ.-เสิงสาง_๑๘๑๒๒๒_0020.jpg

ลูกค้าบางส่วนที่ไว้วางใจเรา

Scroll to Top