ผลิตภัณฑ์หลอดไฟ LED / โคมไฟ LED จาก INFINITE ทั้งหมด

5/5

หลอดไฟ LED T8 รุ่น ULTRASAVE
14W 2100 ลูเมน

5/5

หลอดไฟ LED T8 รุ่น ULTRASAVE
16W 2100 ลูเมน

5/5

หลอดไฟ LED T8 รุ่น SMARTSAVE
18W 2100 ลูเมน

5/5

หลอดไฟ LED T8 รุ่น SMARTSAVE
18W 2300 ลูเมน

5/5

หลอดไฟ LED T8 รุ่น SUPERBRIGHT
18W 2400 ลูเมน

5/5

หลอดไฟ LED T8 รุ่น SUPERBRIGHT
18W 2500 ลูเมน

5/5

หลอดไฟ LED T8 รุ่น SUPERBRIGHT
24W 3600 ลูเมน

5/5

หลอดไฟ LED T8 รุ่น ROTATION
16W 2100 (ขั่วหมุนได้)

5/5

หลอดไฟ LED T8 รุ่น ROTATION
18W 2100 (ขั่วหมุนได้)

5/5

โคมไฟถนน LED
รุ่น PREMIUMBRIGHT
30W 3900 ลูเมน

5/5

โคมไฟถนน LED
รุ่น PREMIUMBRIGHT
40W 5200 ลูเมน

5/5

โคมไฟถนน LED
รุ่น PREMIUMBRIGHT
50W 6500 ลูเมน

5/5

โคมไฟถนน LED
รุ่น PREMIUMBRIGHT
60W 7800 ลูเมน

5/5

โคมไฟถนน LED
รุ่น PREMIUMBRIGHT
70W 9100 ลูเมน

5/5

โคมไฟถนน LED
รุ่น PREMIUMBRIGHT
80W 10400 ลูเมน

5/5

โคมไฟถนน LED
รุ่น PREMIUMBRIGHT
100W 13000 ลูเมน

5/5

โคมไฟถนน LED
รุ่น PREMIUMBRIGHT
120W 15600 ลูเมน

5/5

โคมไฟถนน LED
รุ่น PREMIUMBRIGHT
150W 19500 ลูเมน

5/5

โคมไฟถนน LED 120W 4000 ลูเมน

5/5

โคมไฟถนน LED 300W 5000 ลูเมน

5/5

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ LED 50W 4800 ลูเมน

5/5

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ LED 60W 7200 ลูเมน

5/5

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ LED 90W 10800 ลูเมน

5/5

สปอร์ตไลท์ LED
รุ่น PREMIUMBRIGHT 50W 6500 ลูเมน

5/5

สปอร์ตไลท์ LED
รุ่น PREMIUMBRIGHT 100W 13000 ลูเมน

5/5

สปอร์ตไลท์ LED
รุ่น PREMIUMBRIGHT 150W 19500 ลูเมน

5/5

สปอร์ตไลท์ LED
รุ่น PREMIUMBRIGHT 200W 26000 ลูเมน

5/5

สปอร์ตไลท์ LED
รุ่น SMARTSAVE 100W 8000 ลูเมน

5/5

สปอร์ตไลท์ LED
รุ่น SMARTSAVE 150W 12000 ลูเมน

5/5

สปอร์ตไลท์ LED
รุ่น SMARTSAVE 200W 16000 ลูเมน

5/5

สปอร์ตไลท์ LED
รุ่น SMARTSAVE 300W 24000 ลูเมน

5/5

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ LED
รุ่น SMARTBRIGHT 60W 6000 ลูเมน

5/5

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ LED
รุ่น SMARTBRIGHT 100W 10000 ลูเมน

5/5

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ LED
รุ่น SMARTBRIGHT 150W 15000 ลูเมน

5/5

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ LED
รุ่น SMARTBRIGHT 240W 24000 ลูเมน